Minpo

Cilj  projekta:

kroz realno uočene poteškoće i poznavanje stanja na samom terenu pružiti poduzetnicima znanja koja nedostaju i podići im kompetencije u cilju ranijeg prepoznavanja problema, snalaženja u svijetu novca, ali i krenuti dalje koristeći mogućnosti koje pruža IT tehnologija danas.

Predviđeni rezultati projekta:

 1. Educirani poduzetnici kroz 3 nastavna modula, do 120 polaznika, ukupno;

 2. Pokrenuta radio emisija u trajanju 30 minuta dva puta mjesečno, 14 radio emisija

 3. Redizajnirana i modernizirana web stranica Centra.

 

Aktivnosti na projektu:

 1. Provedba edukacija za poduzetnike

  1. Modul 1: Financijska izvješća poduzetnika

  2. Modul 2: Putevi prodaje danas

  3. Modul 3: Kako poboljšati poslovanje poduzetnika koristeći Internet?

 2. Marketinške aktivnosti

  1. Radio emisija: Poduzetničko razvojni centar općine Erdut Vas informira i savjetuje

  2. Nabava vanjskog stručnjaka za redizajniranje web stranice,

 

Očekivani dugoročni učinci na poduzetništvo:

Pozitivni učinci postaju vidljivi tek nakon određenog vremena, poznavanje financijskog poslovanja dovodi do analiza i promišljanja poduzetnika prilikom zaduživanja, planiranje omogućuje kvalitetnije dugoročne poduzetničke odluke, poboljšava likvidnost što sve ima za posljedicu pozitivan učinak na cjelokupno poslovanje poduzetnika.

Predloženi projekt pridonosi ostvarenju ciljeva i prioriteta javnog poziva iz programa Poduzetnički impuls, program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu podižući razinu poduzetničkih znanja i vještina.

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Skip to content