9. Sajam cvijeća i seoskog turizma u općini Erdut

 Dana 09.05.2015. godine u općini Erdut, točnije u Dalj planini održan je ovaj tradicionalni sajam. Manifestacija koja se održava po deveti put svake godine okuplja sve više posjetitelja, odnosno ljubitelja cvijeća i domaćih tradicionalnih proizvoda. Na sajmu je predstavljen projekt Slovake.eu, te njegovi dosadašnji rezultati. Predstavljanje projekta imalo je za cilj promovirati učenje slovačkog jezika na našem području i šire te na taj način promovirati manje zastupljene europske jezike na našem području. Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut kao jedan od partnera na projektu u sklopu diseminacije projektnih aktivnosti iste provodi na manifestacijama i događanjima na našem području. Osnovna odlika ovog i sličnih sajmova je njegov multinacionalni karakter što je od izuzetne važnosti i upravo odgovara aktivnostima projekta Slovake.eu.

U Dalju, 11.05.2015.

                                                                                   Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Skip to content