Djeca Osnovne škole Dalj posjetili Općinu Erdut

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut širi svoju suradnju i aktivnosti i na najmlađe. Tako su na veliku radost i zadovoljstvo 6.11.2013. učenici trećeg razreda Osnove škole Dalj sa učiteljicom gospođom Nadom Bućkalović posjetili općinu Erdut. Direktorica poduzetničko-razvojnog centra Erdut gospođa Bojana Orsić održala je prezentaciju na kojoj je učenike upoznala sa potencijalima naše općine, kako prirodnim tako i povijesnim, gospodarskim obilježjima, subjektima, poljoprivrednim djelatnostima kao i gastronomskom ponudom našeg kraja. Jelena Eklemović, pripravnik u PORC-u Erdut
Skip to content