Edukacija ekoloških proizvođača na području Općine Erdut

Dana 23.05.2016. godine u KULTURNOM I ZNANSTVENOM CENTRU MILUTIN MILANKOVIĆ održan je drugi ciklus edukacija ekoloških proizvođača sa područja Općine Erdut. Edukaciju je održala HRVATSKA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA, a predavanje je dio zakonskih obveza koje eko proizvođači moraju ispuniti. Prema zakonu ekološki proizvođači su dužni tijekom godine pohađati obvezna predavanja u trajanju od 18 sati kako bi stekli potvrdu o istome. Potvrda o pohađanju predavanja i skupljenim satima je osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na poticaj u eko proizvodnji. Predavanja provodi Savjetodavna služba a financirana su u sklopu Mjere 1 pod nazivom PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA, a sve kao dio Programa ruralnog razvoja RH. Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje. Predavanje koje je održano u kulturnom centru predstavlja drugi ciklus predavanja u trajanju od 6 sati na kojemu su teme bile Održivo gospodarenje vodama, Plan Gnojidbe, Plodored ratarskih kultura, Prilagodba poljoprivrednih kulture klimatskim promjenama, Erozija tla. PODUZETNIČKO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA u svom djelovanju između ostalog podržava razvoj ekološke poljoprivrede na našem području kao i ovakve inicijative i kojemu je obrazovanje, informiranje poljoprivrednika, te praćenje svjetskih trendova u poljoprivredi.

PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.

Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Skip to content