EKO RADIONICE

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut nastavlja sa edukativnim radionicama. Ovog puta bio je organizator eko radionice pod nazivom „Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji u povrtlarstvu“. Na teritoriji općine imamo registrirano oko desetak obiteljskih gospodarstava koja se bave ekološkom poljoprivredom, te stoga i potreba da se organiziraju ovakve radionice.
Predavač je bio mag. agroekonomije Ivan Miličević, koji ima dugogodišnje iskustvo sa radom u eko poljoprivredi i sa eko proizvođačima. Ekološka poljoprivreda je koncept poljoprivredne proizvodnje koji je mnogo složeniji i čija bit nije samo u izostavljanju kemikalija, već u sveukupnom gospodarenju kojim je to moguće postići. To je praksa koja spaja prekinute veze između čovjeka i prirode, ističe Miličević. Radionica je bila interaktivnog tipa, govorilo se o tome koji su najbolji preparati za zaštitu bilja i koje su to novine na tržištu, kao i kako koji preparat upotrijebiti na datu kulturu.
Domaćin radionice bile su eko proizvođači iz Dalja, OPG Mihaljević i OPG Mikić. Želimo zajednički osmisliti rješenja za opstanak proizvodnje i osiguravanja prava na zdravu prehranu za naše građane, kaže gosp. Alma Mihaljević.
Sljedeća radionica je 19.05. u voćnjaku Šušnjar, atar Dalj, a tema će biti „Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji u voćarstvu“. Svi zainteresirani se mogu javiti na telefon:
099/933-39-44 i 590-111 ili u prostorijama PORC-a.

Jelena Eklemović, osoba na stručnom osposobljavanju u PORC-u Erdut

Galerija slika

Skip to content