EVIDENCIJE NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA-SUBJEKT U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Dana 20.11.2012. godine, u vijećnici općine Erdut, održana je radionica s tematikom administrativnog praćenja funkcioniranja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Radionicu je organizirao i proveo PODUZETNIČKO- RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT kao potporna institucija u razvoju gospodarstva u našoj jedinici lokalne samouprave. Cilj radionice je bilo pružanje ažuriranih podataka u načinu vođenja OPG-a sa administrativne strane. Predavanje je održala Bojana Orsić, mag.oec.,direktorica PORC-a, a akcenat je bio na vođenju evidencija o brojnom stanju grla na gospodarstvima, higijeni objekata, načinu raspolaganja s otpadom, skladištenju repromaterijala, sredstava za zaštitu bilja, itd… Zakonodavstvo REPUBLIKE HRVATSKE je u poodmakloj fazi usklađivanja sa normama i pravnim aktima EUROPSKE UNIJE pri čemu se posebno ističe poljoprivreda kao jedno od strateških područja interesa. Stoga je veoma važno da poljoprivredna proizvodnja prati te i takve trendove razvoja, jer ćemo jedino na takav način stvoriti preduvjete da imamo konkurentski proizvod na velikom europskom tržištu. U Dalju, 20.11.2012. dipl.ing.agr. Siniša Bulajić
Skip to content