IZRADA PAKETA TURISTIČKIH USLUGA

U okviru projekta TURISTIKA koji provodi udruga SLAP sa partnerima DDRFK iz Mađarske i općinom Erdut na eko-imanju Citadela u Belišću 18.06.2014. održana je završna radionica u okviru koje se izradilo nekoliko paketa turističkih usluga. Gost predavač je bio dr.sc. Hrvoje Carić sa Instituta za turizam Zagreb, koji je sve sudionike proveo kroz kreativan proces zajedničkog osmišljavanja zajedničke turističke ponude Baranje i općine Erdut. Smjerovi su bili aktivni turizam, biciklističke rute, vodeni sportovi, eno i gastro ponuda, kulturna događana, prirodne ljepote i skrivena blaga Podunavlja, kao i povezivanje postojećih sadržaja. Predstavljen je i izgled promotivnog web portala virtualne agencije Panona tours, koja će biti glavni promotivni alat za plasman turističke ponude. Sličan proces planira se i u Mađarskoj, te se pored naših 5 paketa priprema i 5 paket aranžmana sa mađarske strane, te 5 zajedničkih paket aranžmana. Podsjetimo cilj projekta je stvoriti interesno partnerstvo ključnih dionika, razviti pakete turističkih usluga koji će biti prilagođeni suvremenim trendovima i zahtjevima ciljanih tržišta, te pokrenuti rad virtualne turističke agencije Panona tours. PORC Erdut, Jelena Eklemović
Skip to content