LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VUKA-DUNAV ( LAG )

PODUZETNIČKO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT D.O.O. Dio je novoosnovane Udruge pod nazivom LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VUKA-DUNAV ( LAG ).

Osnovni je cilj rada LAGa Vuka – Dunav promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja kroz diversifikaciju gospodarskih aktivnosti, te niz drugih aktivnosti povezanih sa ruralnim razvojem prostora, edukacijom i promocijom prostora.

Pored PORCa Erdut osnivači LAGa Vuka- Dunav su i : Općina Antunovac, Općina Erdut, Općina Ernestinovo, Općina Šodolovci, Općina Vladislavci, Općina Vuka, kao i Poljoprivredno voćarska zadruga FRUCTUS – zadruga branitelja Antunovac, KUD Petefi Šandor Ernestinovo, Udruga mladih Alfa Antunovac, Komunalno poduzeće Čvorkovac d.o.o. Dalj, Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković Dalj, Osnovna škola Ernestinovo, Udruga HVIDRa Antunovac, Poljoprivredno voćarsko stočarska zadruga AGROVLADISLAVCI.

LAG Vuka Dunav pretpostavka je za povlačenje sredstava Mjere LEADER unutar IPARD programa.

Skip to content