LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VUKA-DUNAV ( LAG )

PODUZETNIČKO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT D.O.O. Dio je novoosnovane Udruge pod nazivom LOKALNA AKCIJSKA GRUPA VUKA-DUNAV ( LAG ).

Osnovni je cilj rada LAGa Vuka – Dunav promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja kroz diversifikaciju gospodarskih aktivnosti, te niz drugih aktivnosti povezanih sa ruralnim razvojem prostora, edukacijom i promocijom prostora.

Pored PORCa Erdut osnivači LAGa Vuka- Dunav su i : Općina Antunovac, Općina Erdut, Općina Ernestinovo, Općina Šodolovci, Općina Vladislavci, Općina Vuka, kao i Poljoprivredno voćarska zadruga FRUCTUS – zadruga branitelja Antunovac, KUD Petefi Šandor Ernestinovo, Udruga mladih Alfa Antunovac, Komunalno poduzeće Čvorkovac d.o.o. Dalj, Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković Dalj, Osnovna škola Ernestinovo, Udruga HVIDRa Antunovac, Poljoprivredno voćarsko stočarska zadruga AGROVLADISLAVCI.

LAG Vuka Dunav pretpostavka je za povlačenje sredstava Mjere LEADER unutar IPARD programa.