NAJAKTUALNIJI OTVORENI NATJEČAJI IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

1. Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu (3d1.1.1.) Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 760.000.000 kuna. Rok za prijavu: 31.12.2020. 2. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (3d1.1.2.) Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 357.200.000 kuna. Rok za prijavu: 31.12.2020. 3. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.11.2015. 4. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ Predmet natječaja je dodjela sredstava za „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 21.000.000 kuna. Rok za prijavu: 11.05.2015. 5. Vinska omotnica: Javni natječaj za mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 1.000.000 eura. Rok za prijavu je 30.04.2015. 6. Program URBACT III – 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga Cilj projektnih prijedloga za prijavu na natječaj je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Najviša vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 eura. Rok za prijavu: 16.06.2015. 7. Otvoreni Javni poziv prema Programu poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva od strane prihvatljivih ulagača radi daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge odobravanjem dodatnih sredstava u obliku bespovratne potpore. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 7.000.000 kuna. Rok za prijavu: 01.11.2015. 8. Natječaj iz Mjere 5. Programa ruralnog razvoja, podmjera 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 5. „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 10.000.000 kuna. Rok za prijavu: 10.06.2015.   Izvor: www.eu-projekti.info  
Skip to content