Najaktualniji otvoreni natječaji iz fondova Europske unije

Na trenutno otvorene natječaje mogu se prijaviti udruge, visokoobrazovne institucije, istraživači, mala i srednja poduzeća, fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, razvojne agencije i druge organizacije na području Hrvatske i EU. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekata već danas i dobijte sredstva EU za vašu organizaciju. U nastavku donosimo pregled izdvojenih aktualnih otvorenih natječaja: 1. Konkurentnost turističkog gospodarstva – 2015. Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je29.194.000 kuna. Rok za prijavu: 30.03.2015. 2. Javni poziv – Potpore inovacijskom procesu Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO Ciljevi programa su poticati mala i srednja poduzeća na povećanje svojih IR aktivnost, njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti, bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu i znanja na ZII, pomoći malim i srednjim poduzećima da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta, poticati znanstveno-istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava putem ovog Programa je 14.000.000 kuna. Rok za dostavu pretprijave (Faza 1) je 01. travnja 2015. godine a rok za dostavu prijave (Faza 2) je 1. lipnja 2015. godine. 3. Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije Cilj ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.500.000 kuna. Rok za prijavu: 13.04.2015. 4. Poduzetnički impuls 2015: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti Cilj ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 5.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.04.2015. 5. Poduzetnički impuls 2015: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 2.000.000 kuna. Rok za prijavu: 13.11.2015. 6. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (HR.3.1.19) Opći cilj natječaja je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 29.030.000 kuna. Rok za prijavu: 20.04.2015. 7. Promocija kvalitete i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini (HR.3.1.20) Opći cilj natječaja je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 19.973.500 kuna. Rok za prijavu: 24.04.2015. 8. EAFRD: Mjera 4. “Ulaganja u fizičku imovinu” – Podmjera 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Operacija 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Cilj operacije je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta, modernizaciju postojećih gospodarstava, poboljšanje kvalitete proizvoda uvođenjem novih tehnologija i inovacija i stvaranje na tržištu održivih gospodarstava, odnosno, uspostava novih gospodarstava koja prate napredne tehnike i tehnologije. Operacija 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Cilj operacije je izgradnja i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj te učinkovitije korištenje gnojiva u smislu smanjene uporabe gnojiva u poljoprivredi, a time zaštite podzemnih i površinskih voda od nitrata. Rok za prijavu: 10.04.2015. 9. EAFRD: Mjera 4. “Ulaganja u fizičku imovinu” – Podmjera 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda Operacija 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Cilj operacije su ulaganja usmjerena na povećanje dodane vrijednosti određenih poljoprivrednih proizvoda iz kroz modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti prerade, trženja, razvoja i promoviranja prerade poljoprivrednih proizvoda pri čemu rezultat proizvodnog procesa može biti određeni proizvod. Rok za prijavu: 10.04.2015. 10. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. – operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ Predmet natječaja je dodjela sredstava za „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 21.000.000 kuna. Rok za prijavu: 11.05.2015. Izvor: eu-projekti.info
Skip to content