Objavljeni materijali za mjeru 4. “Ulaganja u fizičku imovinu”

Natječaji za provedbu mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“ otvoreni su 30. siječnja 2015. godine. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2015. do 10. travnja 2015. godine. Kako bi pružila korisnicima dodatne informacije o prijavi i pripremi projekata na navedene natječaje, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za  podmjeru 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” i podmjeru 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”.

    Također, u svrhu što bolje informiranosti korisnika o mogućnostima koje pružaju podmjere 4.1., „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ te podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –2020., 30. siječnja 2015. godine je u Zagrebu  održana prezentacija za konzultante. Nakon prezentacija postavljen je veliki broj upita, radi što bolje komunikacije i uklanjanja svih nejasnoća koje otežavaju prijavu na natječaje, upiti su objedinjeni te javno objavljeni 11. veljače 2015. godine.

Više informacija o otvorenim natječajima za provedbu mjere 4. „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. preuzmite na linku: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/eafrd-mjera-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu-podmjere-4-1-i-4-2

Odgovore na upite konzultanata s prezentacije održane 30. siječnja u Zagrebu preuzmite na linku: http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/EAFRD-PITANJA-konzultanti-30.01.2015.-ZAGREB.pdf

Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za  podmjeru 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” i podmjeru 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda preuzmite na linku:

http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2015/02/Vodi—za-korisnike_Podmjera-4.1.-i-Podmjera-4.2.pdf

Vaš PORC Erdut

Skip to content