Otvoren natječaj „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonositi lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Kako je naznačeno u Operativnom programu „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., operacija „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju“ pridonijet će snažnijoj integraciji na tržište rada skupina koje su suočene s posebnim teškoćama u pristupu zapošljavanju kroz jačanje motivacije za sudjelovanje u programima obrazovanja i zapošljavanja te kroz programe osobnog razvoja i zapošljavanja prilagođenih potrebama pojedinaca. Opći cilj ovog poziv jeste povećati mogućnost za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz povećanje njhove zapošljivosti i povećanje mogućnosti održivog zapošljavnja.

Potencijalni prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne)
  • samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije,
  • organizacije civilnog društva, visoke škola te zadruge.
Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 500.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 1.400.000,00 kuna. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. siječnja 2015.
Skip to content