PORC ugostio predstavnike LAG-a FGDR-Fruškogorsko-dunavski region

U srijedu dana 14.10.2015. održan je preliminarni radni sastanak između predstavnika PODUZETNIČKO-RAZVOJNOG CENTRA OPĆINE ERDUT d.o.o i predstavnika LAG-a FGDR ( Fruškogorsko dunavski region) iz Republike Srbije. Ovaj radni sastanak predstavlja svojevrsnu najavu ili uvod u suradnju ne samo između institucija susjednih država već i područja. Sastanak je održan na inicijativu gostiju iz Republike Srbije, koji su na osnovu praćenja rada Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut d.o.o upravo u našoj organizaciji vidjeli primjer dobre prakse i mogućeg partnera u budućim projektima. Tema sastanka je obuhvaćala širi spektar rada i interesa obadvije institucije, te razmjena iskustava i pogledi na fondove Europske Unije iz dvije različite perspektive. Naime Republika Srbija ima status kandidata za članstvo u EU, dok je Republika Hrvatska punopravna članica. Naši gosti su bili zainteresirani za naša iskustva sa pred pristupnim fondovima i mehanizmima povlačenja sredstava, kao i sa iskustvima sada u strukturnim fondovima. Osim toga povučene su paralele između interesa područja kao i dodirne točke koje bi trebale biti jedan od osnova sa suradnju u budućnosti. Sastanak je dao odlične rezultate i on predstavlja inicijalan potez kao najavu suradnje kroz mogućnost zajedničke aplikacije na neki od programa prekogranične suradnje.

Galerija slika

U Dalju, 15.10.2015. PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT d.o.o Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.
Skip to content