Postavljeni Panona hot spotovi

Besplatni internet od sada je dostupan i na području općine Erdut. Panona hot spot kako se nazivju pristupne točke postavljene su sklopu projekta TURISTICA, kojeg provodi Udruga SLAP iz Osijeka u suradnji sa partnerima DDRFK iz Mađarske i općinom Erdut, financiranog iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, a tehničku potporu i ugradnju WI FI točaka pružili su stručnjaci iz Osijek Wirllesa. LOKACIJE hot spotova su na Turistikoj zajednici općine Erdut u Aljmašu, mjesnom odboru u Bijelom Brdu, kulturnom domu Mađara Dalj planini i Staroj školi u Dalju. Osim u općini Erdut Panona hot spotovi postavljeni su i Baranji -Bilje, Kopačevo i Beli Manastir, kao i u onim mjestima gdje se želi omogućiti kvalitetniji i ugodniji boravak turista. Ovime je projekt ušao u završnu fazu, a krajem lipnja je održana i završna konferencija u Mađarskoj u gradu Pečuhu. Cilj projekta je bio stvoriti interesno partnerstvo ključnih dionika, razviti pakete turističkih usluga koje će biti prilagođene suvremenim trendovima i zahtjevima ciljanih tržišta, kao i pokrenuti rad virtualne turističke agencije PANONA ADVENTURE.   PORC Erdut, dip.ing.agr. Siniša Bulajić
Skip to content