PPS DESTINACIJE

PPS DESTINACIJE

Kako je jedan od ključnih zadataka Hrvatske turističke zajednice pokretanje marketinškog koncepta promicanja turističkog prometa u razdoblju pred i posezone (PPS koncept), a ujedno i jedan od strateških marketinških ciljeva ukupnog hrvatskog turizma, sukladno odrednicama Programa rada za 2014. i novog Strateškog marketinškog plana, izrađen je PPS koncept promicanja turističkog prometa u razdoblju posezone 2014. godine.
Odabrane su 22 destinacije koje će sudjelovati u pilot projektu. Općina Erdut je u kandidaturi sa Osijekom, Našicama, Donjim Miholjcem, područjem Baranje, Belim Manastirom, Kneževim vonogradima, Popovcem, Petlovcem, Jagodnjakom, Čemincem, Dardom, Biljem, Bizovcem i Dražom se uključila u projekt PPS destinacije pod zajedničkim nazivom Wine tour Slavonije i Baranje. Poduzetničko razvojni centar općine Erdut i Turistička zajednica općine Erdut uključili su se u ralizaciju ovog proejkta.
Proširene destinacije udruživanjem će biti u mogućnosti tržištu ponuditi raznovrsniju, bogatiju, atraktivniju i konkurentniju ponudu, upravo u posezonskom razdoblju, kada je smanjena turistička potražnja, a bit će omogućena i veća tržišna vidljivost i prepoznatljivost kroz sljedeća prava:

  • neograničeno korištenje oznake „PPS destinacija“ u svim marketinškim i drugim tržišnim aktivnostima,
  • članstvo u nacionalnom PPS klubu,
  • isticanje nositelja PPS oznaka internetskim stranicama kojima upravlja HTZ-a (posebnoj PPS podstranici na portalu www.croatia.hr te u narednim godinama i na zasebnoj PPS internetskoj stranici),
  • u suradnji s HTZ-om organiziranje posebnih prezentacija nositelja PPS oznaka za tour operatore i turističke agencije,
  • u suradnji s HTZ-om organiziranje posebnih studijskih putovanja za novinare i agente na PPS destinacije,
  • u suradnji s HTZ-om organiziranje posebne PPS komunikacijske kampanje (PR, offline i online marketing),
  • sudjelovanje u ostalim marketinškim/tržišnim aktivnostima HTZ-a (sajmovi i dr.).

HTZ provodi aktivnosti odabira logotipa i komercijalnog imena s ciljem brendiranja PPS ponude i destinacija, dok se istovremeno pristupilo i izradi PPS internetskih pod stranica. Kampanja se osmišljava sa ciljem upoznavanja potencijalnih partnera i gostiju s destinacijama koje u pred i posezoni turistima nude autentične i zanimljive sadržaje/iskustva.

Svim subjektima koji se na području destinacije uključe u pilot projekt omogućit će se dodatna tržišna vidljivost i prepoznatljivost u destinaciji.

Više o projektu na linku www.mint.hr i http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Projekti-HTZ-a/Objava-Javnog-poziva?Y2lcMzgxOQ%3d%3d i o odabranim destinacijama

http://www.mint.hr/UserDocsImages/140801_pps-dest.pdf.

Poduzetničko razvojni centar općine Erdut

Jelena Eklemović, dipl.menadž. u turizmu

Skip to content