PREGLED AKTIVNIH NATJEČAJA

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 22.04.2015. Rok za prijavu: 31.07.2015. Iznosi sredstava €: 15.000.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije-kroz donacije neprofitnim organizacijama Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Energija Datum otvaranja natječaja: 08.07.2015. Iznosi sredstava €: 394.736 Prijavitelji: Udruge, Neformalna udruženja i inicijative Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Javni poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 01.09.2015. Rok za prijavu: 01.08.2015. Iznosi sredstava €: 200.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe, Klasteri Cilj poziva je formiranje Liste prijavitelja koji se imaju pravo javiti na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija na temelju ispunjavanja kriterija u okviru Poziva. Poduzetnički impuls 2015: Javni poziv za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnim sajmovima (2.krug) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 06.07.2015. Rok za prijavu: 03.08.2015. Iznosi sredstava €: 78.947 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama. Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Poduzetništvo, Mediji Datum otvaranja natječaja: 02.07.2015. Rok za prijavu: 18.07.2015. Iznosi sredstava €: 78.947 Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Zadruge, Razvojne agencije Predmet poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini. Pilot projekt: „crowdfunding“ za kulturne i kreativne sektore: brzi start u kulturno gospodarstvo (2015 / S 110-199007) Vrsta natječaja: Javna nabava, Usluge Država: EU 27, Hrvatska Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Kultura, Društvo i društvene znanosti Datum otvaranja natječaja: 29.05.2015. Rok za prijavu: 24.08.2015. Iznosi sredstava €: 500.000 Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Instituti Cilj pilot projekta je identificirati, analizirati i objaviti najbolje prakse u Europi „crowdfunding“ tržišta u odnosu na kulturne i kreativne sektore, uključujući, između ostaloga, arhitektura, arhiva, knjižnica i muzeja, umjetničkih obrta, audiovizualnih (uključujući film , televizija, video igre i multimediju), materijalne i nematerijalne kulturne baštine, dizajn, festivali, glazba, književnost, izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, radio i vizualne umjetnosti. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (pilot projekt) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija Datum otvaranja natječaja: 19.06.2015. Rok za prijavu: 31.12.2020. Iznosi sredstava €: 6.580.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ispravci i nadopune: Preuzmite datoteku Opći cilj natječaja je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. Studija – ocjenjivanje kumulativnih troškova (CCA) industrije keramike i stakla u EU-u (457/PP/GRO/SME/15/F/S123) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Hrvatska Tema/sektor: Energija, Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 02.06.2015. Rok za prijavu: 14.08.2015. Iznosi sredstava €: 550.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća Cilj ove studije je analizirati kumulativne regulatorne troškove najrelevantnijih EU legislativa za industriju keramike i stakla Europske unije. Industrija keramike i stakla se suočava s izazovima njene kompetitivnosti kao što su trošak i dostupnost inputa (sirovine, materijali i energija); ekološke, zdravstvene i sigurnosne regulacije, kao i konkurenciju proizvođača iz trećih zemalja. Projekti jačanja kapaciteta unutar programa LIFE Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Hrvatska Tema/sektor: Okoliš Datum otvaranja natječaja: 01.06.2015. Rok za prijavu: 30.09.2015. Iznosi sredstava €: 1.000.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Instituti, Ministarstva, Razvojne agencije Program LIFE, koji je nastavak programa LIFE+ iz proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine, novi JE program Europske unije i on je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene. Projekti tehničke pomoći unutar programa LIFE Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje Datum otvaranja natječaja: 01.06.2015. Rok za prijavu: 15.09.2015. Iznosi sredstava €: 100.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Instituti, Ministarstva, Razvojne agencije Program LIFE, koji je nastavak programa LIFE+ iz proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine, novi je program Europske unije i katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša, a drugi za klimatske promjene. EU Regionalna ekonomska konvergencija (TREC) – Pilot projekti za jačanje suradnje među klasterima i tehnološkim centrima (179/G/GRO/PPA/15/8641) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija Tema/sektor: Prekogranična suradnja, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 27.04.2015. Rok za prijavu: 28.07.2015. Iznosi sredstava €: 500.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća Opći cilj ovog poziva je pokrenuti pilot projekte za ojačavanje suradnje između klastera i srodnih tehnoloških centara. Ovi pilot projekti trebaju biti u skladu s regionalnim pametnim specijalizacijskim prioritetima, kao i iskorištava mogućnosti rasta i ubrzati regionalnu gospodarsku konvergenciju u cijeloj EU. Horizon 2020: Demonstriranje i testiranje inovativnih rješenja za čišći i zdraviji javni prijevoz i mobilnost (MG-5.5b-2015 ) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija Tema/sektor: Okoliš, Demokratizacija i dobro upravljanje, Energija, Poduzetništvo, Društvo i društvene znanosti, Sigurnost, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 24.06.2015. Rok za prijavu: 15.10.2015. Iznosi sredstava €: 18.500.000 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri Cilj: Mnoga europska urbana područja bore se s rješavanjem izazova vezanih uz prijevoz, no nove tehnologije i inovativne mjere su u nastajanju. Gradovi oklijevaju implementirati inovativna rješenja jer je nedovoljno informacija dostupno o njihovoj učinkovitosti te o tome kako prevladati prepreke za uspješnu provedbu. Posebnu pozornost treba posvetiti pitanjima vezanim za ranjive skupine građana i rodna pitanja. Natječaj za provedbu podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« – provedba tipa operacije 19.1.1. »Pripremna pomoć« Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 26.5.2015. do 24.7.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Područje: poljoprivreda Sažetak: Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015. Javni poziv Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije-„PODUZETNIČKI IMPULS“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 20.07.2015. Rok za prijavu: 03.08.2015. Iznosi sredstava €: 52.710 Prijavitelji: Mikro i mali poduzetnici Cilj: Putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rasti i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost. Javni poziv Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije-„PODUZETNIČKI IMPULS“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Tema/sektor: Poduzetništvo Datum otvaranja natječaja: 20.07.2015. Rok za prijavu: 03.08.2015. Iznosi sredstava €: 26.355 Prijavitelji: Mikro i mali poduzetnici Cilj: Jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekata i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta (ZO-3/2015-A) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš Datum otvaranja natječaja: 29.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Iznosi sredstava €: 7.943 Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Predmet Javnog poziva Sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), au svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpada na području Republike Hrvatske, Fond sufinancira u obliku sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave kao podnositelja zahtjeva po Javnom pozivu za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Hrana Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 29.07.2015. Iznosi sredstava €: 66.109 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Javni poziv za neposredno financiranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije (EN-U 24/2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Iznosi sredstava €: 26.443 Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fizičke osobe, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sudjelovanja podnositelja zahtjeva o provedbi međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije u sklopu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Javni poziv za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu (EnU-15) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija, Promet Datum otvaranja natječaja: 28.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Fizičke osobe Cilj natječaja je sufinanciranje slijedećih mjera energetske učinkovitosti u prometu: izgradnja punionica za vozila na električni pogon; uvođenje sustava javnih gradskih bicikala; programska rješenja koja sadržavaju bazu podataka o cestama, a primjenom kojih se postiže povećanje stupnja energetske učinkovitosti u gradovima; opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla; kupnja električnih bicikala, plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima, teretnih vozila na hibridni pogon kategorije N2, te pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni i plinski pogon. Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećima (EnU-6/2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija Datum otvaranja natječaja: 20.03.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Velika poduzeća Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja: provedbe energetskog pregleda postojećih zgrada i građevina velikog poduzeća, te uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001. Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (EnU-17/2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija Datum otvaranja natječaja: 25.02.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim strateškim dokumentima u području energetske učinkovitosti. Predmet sufinanciranja su: planovi u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (članci 11. i 12.), programi energetske učinkovitosti u gradskom prometu, te akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative „Sporazum gradonačelnika“. Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti (EnU-16/2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Okoliš, Energija, Obrazovanje Datum otvaranja natječaja: 27.02.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Fizičke osobe, Razvojne agencije Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti i nisko-ugljičnog razvoja. HORIZON 2020: FET-Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, koordinacijsko – podržavajuće aktivnosti 2015. (FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 01.10.2014. Rok za prijavu: 29.09.2015. Iznosi sredstava €: 3.000.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima. HORIZON 2020: FET – Open – nove ideje za radikalne nove tehnologije, koordinacijsko – podržavajuće aktivnosti 2015. (FETOPEN-CSA-FETEXCHANGE-2015) Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Poduzetništvo, Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 01.10.2015. Rok za prijavu: 29.09.2015. Iznosi sredstava €: 3.000.000 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe Opći cilj ovoga natječaja je učiniti Europu najboljim mjestom na svijetu za kolaborativno istraživanje budućih tehnologija u nastajanju koje će obnoviti podlogu europske konkurentnosti i razvoja i koji će činiti razliku za društvo u nadolazećim desetljećima. Izvor: www.eu-projekti.info
Skip to content