PROJEKT  BOND II

   Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. dio je mreže poduzetničkih potpornih institucija Republike Hrvatske koja je nastala kao rezultat aktivnosti u projektu BOND (engl. Business Organisations Network Development). Ovaj projekt pokrenut je kao pilot-projekt “Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“.

    Zaposlenici Poduzetničkog centra Erdut zajedno s poduzetničkim potpornim institucijama koje djeluju u Republici Hrvatskoj provode projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2) koji predstavlja nastavak pilot-projekta.

Projektom BOND 2 unaprijedit će se Mreža BOND koja trenutno objedinjuje 91 poduzetničku potpornu instituciju iz svih županija Republike Hrvatske. 

50 poduzetničkih potpornih institucija pristupilo je Mreži BOND tijekom provedbe prve faze projekta, a njih još 41 pristupilo je tijekom provedbe druge faze projekta, temeljem Javnog poziva provedenog od srpnja do rujna 2020. godine. 

Mreža BOND djeluje kao udruga.

Cilj projekta

Opći cilj projekta BOND 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima, s naglaskom na dostupnost istih diljem Hrvatske na istoj razini kvalitete.

Aktivnosti projekta BOND 2

Mreža BOND zamišljena je kao platforma putem koje će se uspostaviti kontinuirana suradnja i jačanje kompetencija članova Mreže kroz formalno-pravno povezivanje, organiziranu logističku podršku, jačanje kompetencija PPI-jeva, razvoj, standardizaciju i implementaciju novih usluga te predlaganje novih mjera potpore razvojnih politika.

U svrhu praćenja učinkovitosti postignutih rezultata Projekta, nadogradit će se elektronička platforma te uvesti mehanizam procjene učinkovitosti mjera za periodične provjere postignutih rezultata.

Očekivani rezultati:

  • -60 poduzetničkih potpornih institucija uključenih u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija
  • – 3 nove standardizirane usluge razvijene Projektom
  • – 15 poduzetničkih potpornih institucija certificiranih putem Projekta
  • – 50 mentora unutar mreža mentora
  • – 5 uspostavljenih mreža mentora
  • – 11 županija pokrivenih certificiranim poduzetničkim potpornim institucijama, članovima Mreže BOND.

Trajanje projekta: 40 mjeseci (2020. – 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn.

          Zaposlenici Poduzetničkog centra Erdut kroz aktivnosti u ovom projektu nadograditi će svoja znanja i vještine te na taj način osigurati profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, čime  se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama u manje razvijenim područjima te pozitivno utječe na ujednačeni gospodarski razvoj svih regija Republike Hrvatske.

Više informacija na slijedećim stranicama: 

Bojana Orsić, mag.oec.

Skip to content