PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 – NIP

U sklopu odobrenog zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.) započela je provedba petogodišnjeg Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project – NIP).

POUČNA STAZA ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA ERDUT

Posjet predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Svjetske banke

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode s predstavnicama Svjetske banke koja financira uređenje Poučne staze Značajnog krajobraza Erdut, dana 24. travnja 2012. došli su u posjet i terenski obilazak područja uređenja staze. Uvodnu riječ dala je Ivana Buzuk Radoš, dipl.ing. polj, stručni voditelj Javne ustanove i voditelj projekta, te nakon kratkog opisa dala je riječ gdinu Radetu Manojloviću, krajobraznog arhitektu koji je izradio Idejno rješenje za projekt uređenja Poučne staze Značajnog krajobraza Erdut.

Nakon uvida u dokumentaciju projekta, uputili smo se na mjesto uređenja staze kako bi predstavnici Ministarstva i Svjetske banke stvorili kompletnu sliku planirane staze.

TRENUTNA SITUACIJA I KRATKI OPIS

Poučna staza značajnog krajobraza Erdut smještena je na potezu između Aljmaša do Erduta u sklopu nacionalne ekološke mreže (buduće Nature 2000) s velikom fluktuacijom ljudi što zbog svetišta što zbog vikend naselja. Riječ je o specifičnom području s oštro urezanim lesnim padinama prema Dunavu visine 70 metara , te bogatim vinogradima koje se na ovom području uzgajaju već stoljećima. Područje Erduta obiljuje izuzetnim prirodnim vrijednostima na regionalnom, nacionalnom i europskom nivou. Kako bi se ovo područje zaštitilo od daljnjih negativnih antropogenih utjecaja višestruko je zaštićeno na nivou Republike Hrvatske (Značajni krajobraz i Nacionalna ekološka mreža (buduća NATURA 2000) i međunarodnom nivou (predloženo je za uvrštavanje u UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav).

Poučna staza sadrži 1 vidikovac i dva razgledišta. Uz vidikovac i razgledišta potrebno je postaviti informativne table na kojima će se posjetiteljima predstaviti krajobrazne i povijesne posebnosti kraja, kao i flora i fauna na ovim područjima. Uz izradu vidikovaca i razgledišta, te odmorišta (klupa) i uređenje staze potrebno je uključiti i radove na probijanju vizura i oblikovanju zelenila u smislu vizualne komunikacije na karakteristične točke krajobraza (tok rijeke Dunav, kula srednjevjekovnog grada Erduta, lesne padine, vinogradi i sl.).

Općina Erdut u svojoj Strategiji razvoja turizma predvidjela je uređenje srednjevjekovnog grada Erdut kao i krajobraza oko kule uređenjem poučne staze, čime će dobiti jedinstveni sklop spomenika nulte kategorije i zaštićenog prirodnog krajobraza.

Procijenjena vrijednost projekta u iznosu od 103,000 Eura odnosi se na izradu jednog vidikovca, izradu dva razgledišta , uređenje staze (čišćenje, zatravljenje, postavljanje klupa i dr.) u dužini oko 2000 m, te postavljanje tri info table sve prema projektantskom troškovniku.

Jedinica za provedbu projekta koja koordinira sve aktivnosti NIP-a.

Na terenu za projekt su zaduženi Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, koja je zajedno s Općinom Erdut osnovala tim koji će raditi na ovom projektu, a kojeg čine:

  1. Ivana Buzuk Radoš, stručni voditelj Javne ustanove OBŽ,
  2. Karlo Šatvar, zamjenik ravnatelja Javne ustanove OBŽ,
  3. Rade Manojlović, krajobrazni arhitekt,
  4. Bojana Orsić, direktorica PORC OE.
Skip to content