Projekt SLOVAKE.EU uspješno ušao u drugu godinu provedbe

SLOVAKE.EU projekt je financiran sredstvima Europske komisije kroz budžetsku liniju EACEA. Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut d.o.o. partner je na projektu. Projektne aktivnosti usmjerene su na povezivanje područja u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, ali i omogućavaju učenje slovačkog jezika korištenjem interneta. Projekt je aktivan u nizu zemalja kao što su: Njemačka, Francuska, Poljska, Slovačka, Mađarska i Litva. Partnerstvo Poduzetničkog centra Erdut omogućilo je širenje projektnih aktivnosti i na područje Republike Hrvatske.

Izvještaj o poslovanju i radu na projektu predan je u kontrolno tijelo pri EU za period prve godine provede. Izvještaj je usvojen s visokih 90 bodova.

S obzirom da je nama u Poduzetničkom centru Erdut ovo prvi transnacionalni projekt više smo nego zadovoljni naučenim.
Ovim izvještajem projekt je ujedno ušao u drugu godinu provedbe.

Bojana Orsić, mag.oec.

Skip to content