PRVI DUNAVSKI FINANCIJSKI DIALOG

Za provedbu Strategije EU za Dunavsku regiju (EU Strategy for the Danube Region – EUSDR) kao makro-regionalne strategije usvojene 2010. godine od strane EU Komisije, a koja obuhvaća sve zemlje uz Dunav – u Beču je 22. i 23. ožujka 2012. održan prvi Dunavski financijski dijalog. Radi se o zajedničkoj inicijativi Europske komisije i dunavskih zemalja te drugih dionika kojoj je glavni cilj usklađivanje postojećih programa i politika kako bi se osnažila suradnja i integracija. Strategijom je određeno jedanaest prioritetnih područja. Unutar desetog prioritetnog područja “Institucionalni kapaciteti i suradnja”, za čiju su koordinaciju zadužene Austrija (grad Beč) i Slovenija, kao važan element istaknuta je pomoć vlasnicima projekata u regiji na razvoju projektnih prijedloga, te usklađivanje različitih izvora sredstava. Prihvatljivi su projekti koji se odnose na prioritete Strategije EU za Dunavsku regiju s budžetom između 1 i 25 milijuna EUR, iz područja:
  • transporta
  • energije
  • kulture
  • okoliša
  • tehnologija
  • obrazovanja
  • sigurnosti.
Dijalog je pokazao potrebu drugačijeg projektnog promišljanja svih dionika u projektu, a na način da su suradnja kao i udruživanje neophodni za rješavanje zajedničkih problema, ali i kao mogućnost za veće projektne aplikacije.
Skip to content