RIWER SHOW-STRATEGIJA EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Poduzetničko razvojni centar općine Erdut bio je sudionik jučerašnje konferencije na poziv grada Vukovara. Općina Erdut sa svojim položajem na Dunavu uključena je u ovu Strategiju, a više od 70 % područja općine zaštićeno je u okviru ekološke mreže Natura 2000 i UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Foster Europe Fondacija (Eisenstadt, Austrija) i European Danube Akademija (Ulm, Njemačka) te mreže Vijeća dunavskih gradova i regija i Foruma civilnog društva Dunav razvili su projekt o Dunavskoj strategiji pod nazivom River Show. Cilj projekta je pružiti informacije o Dunavskoj strategiji, onome što ista donosi u nadolazećim godinama te potaknuti raspravu sa zainteresiranim organizacijama, predstavnicima civilnog sektora, kao i članovima gradskih i općinskih uprava u Podunavlju. Strategija EU za dunavsku regiju (EUSDR), čiji je Akcijski plan usvojen 2011. godine, postat će jedan od najvažnijih instrumenata regionalne politike i prekogranične suradnje u dunavskoj regiji. Dunavskom strategijom obuhvaćeno je 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldova, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ukupna populacija regije je preko 110 milijuna stanovnika. Na informativnom događanju u Vukovaru, u kongresnom centru hotela Lav 25.03. međunarodni i nacionalni stručnjaci pružili su informacije iz prve ruke, te iskustvo Strategijom koje je bilo prilagođeno za tri ciljane skupine: lokalnu samoupravu(gradovi i regije u Dunavskoj strategiji), sektor kulture(kultura na Dunavu), civilno društvo i nevladine organizacije(civilno društvo kao dioniku Dunavskoj strategiji). Nakon opće prezentacije Strategije svi sudionici su imali priliku uključiti se u raspravu u svojoj radnoj skupini, iznijeti svoja iskustva, pitanja, vizije i nedoumice. Jelena Eklemović,osoba na stručnom osposobljavanju u PORC-u Erdut

Galerija slika

Skip to content