Uspješno završen projekt D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice – aktivacijom do uspjeha

Centar za poduzetništvo Osijek kao nositelj, te Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. Dalj, Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek kao partneri, provode projekt koji je započeo 26.03.2019. godine, a završava 26.09.2020. godine. Vrijednost projekta: 839.848,29 HRK, a od toga: EU sredstva 85% – 713.871,05 HRK, RH 15% – 125.977,24 HRK. Projektom D.O.N.A.U.  osigurana je implementacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije kroz rad s dugotrajno nezaposlenim osobama i njihovim usmjeravanjem u održivu poljoprivredu zasnovanu na inovativnom pristupu i uzgoju na malim parcelama. Aktivnostima motiviranja, edukacije i praćenja u pokretanju poslovanja kroz rad Info točke, ranjivim skupinama pružale su se prilagođene usluge osnaživanja i osposobljavanja s ciljem zapošljavanja. U projekt su bili  uključeni i učenici srednjih škola poljoprivrednog smjera koji su se upoznali s poduzetništvom i potaknuti su na pokretanje posla nakon završenog obrazovanja.

Aktivnosti koje su provedene tijekom projekta:

Intervencija na tržištu rada – Motiviranje i osnaživanje ciljne skupine

Prije svakog ciklusa edukacija za nezaposlene provedene su aktivnosti motivacije i osnaživanja ciljne skupine. Inovativan pristup intervencije vezan je za angažman psihologa koji je radio s ciljnom skupinom. Na taj način osigurano je ne samo osnaživanje nego i osvještavanje svakog polaznika o vlastitim vrijednostima, potencijalu i mogućnostima.

Intervencija na tržištu rada – Prilagođeni programi osposobljavanja korisnika

Provedene su edukacije za nezaposlene o pokretanju poslovanja, o operativnom funkcioniranju OPG-ova i ekološkoj poljoprivredi ; te edukacija o poduzetništvu za učenike srednjih škola poljoprivrednog smjera. Prilagođeni programi osposobljavanja korisnika provedeni su na tri lokacije i to: Osijek, Dalj, Našice. Edukacije su bile  namijenjene provjeri poduzetničkih vještina i sposobnosti, testiranju i razradi poslovnih ideja, upoznavanju s pravnim oblicima poslovanja poduzeća, obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i njihovim specifičnostima s financijskim obvezama i praćenjem poslovanja, marketingom za poduzetnike početnike te izradom poslovnog plana koji se predaje prilikom prijave na Potpore za samozapošljavanje. Korist od edukacija su mnogostruke. Očituju se u odgovorima na pitanja koja su veoma bitna za poduzetnike  – o čemu sve treba voditi računa u potrazi za svojom poslovnom prilikom, o vrstama poduzetničkog poslovanja, o obilježjima i smjernicama poduzetništva, o rizicima poduzetništva, o kreativnosti kao temelju poduzetništva, te o praćenju konkurencije. Sudjelovanjem na edukacijama korisnici su dobili znanja i vještine koje će im pomoći u integraciji na tržište rada, te se upoznali s radom poduzetničkih potpornih institucija i udruga koje su uvijek dostupne i spremne pružiti pomoć.

Intervencije na tržištu rada – Info točke za (samo)zapošljavanje

Projektnim aktivnostima predviđeno je i osnivanje info točaka za nezaposlene. Formirane su tri info točke na lokacijama u Dalju, Osijeku i Našicama, a sve s ciljem pomoći nezaposlenima prilikom pokretanja poduzetničkih poduhvata i za pomoć učenicima u razvoju poslovnih planova. Formiranjem info točaka za (samo) zapošljavanje doprinijelo se učinkovitosti strategiji razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije. Savjetovanjem, informiranjem i mentoriranjem značajno se doprinijelo i  integraciji korisnika na tržište rada. Nezaposlene osobe su putem info točke dobivale sve vrste informacija vezane uz poduzetništvo kao što su informacije o raznim programima i potporama.  

Predstavljanje primjera najbolje prakse

Održana su četiri studijska posjeta tijekom trajanja projekta na kojima su predstavljeni lokalni primjeri najbolje prakse. Za primjere dobre prakse izabrali smo na području općine Erdut  Seljačko gospodarstvo Petrijevčanin – Susi’s cakes u Aljmašu i OPG Stari dud u Erdutu. U Baranji kao primjere najbolje prakse odabrali smo Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Kolar  i Radionicu keramike Asztalos  u Suzi, te Seosko gospodarstvo Ivica i Marica u Karancu. Prilika je to bila vidjeti i osjetiti drugi prostor, upoznati poduzetnike u njihovu okruženji, te čuti njihove poslovne priče. Posebno korisnim smatramo činjenicu da su poduzetnici sadašnji i budući tijekom ove aktivnosti saznali sve o izazovima u radu poduzetnika koje smo posjetili.

Završna konferencija projekta 

Završna konferencija projekta održana je 23. rujna 2020. godine u dvorani Poduzetničkog inkubatora  BIOS u Osijeku, a na završnoj konferenciji predstavljene su  aktivnosti i ostvareni rezultati provedenog projekta. Završna konferencija bila je prilika  za nova umrežavanja poduzetnika, nezaposlenih, učenika i nastavnika srednjih poljoprivrednih škola kao i potpornih institucija i udruga.  Tijekom provedbe projekta i djelatnici Poduzetničkog centra Erdut unaprijedili su svoje znanje i iskustvo u radu s korisnicima. Osnivanjem info točke za (samo) zapošljavanje ostvarena je modernizacija i unaprijeđena je komunikacija s korisnicima, stekli su se novi kontakti, došlo je do razvoja novih ideja. Realizacijom projekta svi sudionici unaprijedili su svoja znanja i stekli nova iskustva koja će biti u funkciji razvoja novih projekata značajnih za ovo područje.
Skip to content