ZAKON O UDRUGAMA I USKLAĐIVANJE STATUTA

Stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama ( objavljen u Narodnim novinama broj 74/14 ) 01. listopada 2014. za sve je udruge počeo teći rok za usklađivanje odredbi statuta s odredbama novog Zakona.

Udruge su dužne uskladiti svoje statute s odredbama novog Zakona o udrugama do 01.listopada 2015. godine, te o tome podnijeti Zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Ukoliko do navedenog datuma udruge ne podnesu zahtjev za upis promjena nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. Zakona i pokrenuti postupak likvidacije udruge.

         S obzirom na činjenicu da smo svjesni da na području općine Erdut djeluju mnogobrojne udruge još jednom upozoravamo na poštovanje zakonskog roka i potrebu izrade ili izmjene i dopune statuta.

 

Bojana Orsić, mag.oec.

Skip to content