ZAŽELI I (P)ostani zaposlena žena – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut

Projekt pod nazivom „ ZAŽELI I (P)ostani zaposlena žena – projekt zapošljavanja žena na području općine Erdut“ odobren je za financiranje iz  Europskog socijalnog  fonda, Operativnog  programa: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Projekt je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. TKO SE MOŽE ZAPOSLITI KROZ OVAJ PROJEKT:
  • žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI PROJEKTA:
  • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te
  • osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci, uz zapošljavanje 25 žena.

Ukupna vrijednost projekta je 3.387.319,23 kuna.

Potpisivanje ugovora za ovaj projekt najavljeno je za 08.01.2018. godine.

  Bojana Orsić, mag.oec.
Skip to content