O nama

Osnovni podaci

 • Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.
 • B.J. Jelačića 1, 31226, Dalj
 • Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Osijeku, Tt-07/1116-4
 • Addico bank d.d. – IBAN: HR872500009-1102185632
 • OTP banka d.d – IBAN:  HR97240700011001823395
 • Iznos temeljnoga kapitala društva: 30.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
 • Članovi uprave: Bojana Orsić
 • Članovi Društva, Osnivači: Općina Erdut
 • MB: 1316818
 • OIB: 10274049983

U Poduzetničko razvojnom centru općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. zaposleno je ukupno četiri radnika, jedan diplomirani inženjer agronomije i dva diplomirana ekonomista, te jedan diplomirani menadžer u turizmu ( osoba na stručnom osposobljavanju putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ). Samo jedna osoba ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme, dok su ostali zaposleni na provedbi projekata Europske Unije.  Za normalno i kvalitetno funkcioniranje PORC-a Erdut, a i samim povećanjem opsega posla, odnosno na osnovu povećanja broja projektnih prijedloga potrebno je zaposliti još djelatnika, te ekipirati službu s kvalificiranim stručnjacima  koji  bi radili na razvoju i promidžbi područja općine Erdut. Također PORC Erdut u budućnosti planira studentima diplomantima da  izrade diplomske  radove iz područja pisanja projektnih prijedloga kao i potpornih usluga institucije pri čemu bi PORC Erdut došao do spoznaje o stručnim mladim ljudima koji uče i žive na ovim prostorima.

Poduzeće posluje u okviru prostorija općine Erdut, na lokaciji Bana Josipa Jelačića 1, Dalj.

Projektom Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo planirana je rekonstrukcija Stare škole u Dalju u kojoj su i buduće prostorije PORC-a Erdut. Sanacija je u tijeku, preseljenje se očekuje u proljeće 2014 godine. Predstoji nam još nabavka namještaja i opreme neophodnih za normalno odvijanje poslovanja poduzeća.

Jedna od temeljnih pretpostavki uspješnog rada PORC-a  je jasno definiranje misije i vizije.

Centar se izgrađuje kao efikasna i odgovorna organizacija koja koristi suvremene informatičke tehnologije, mjeri svoju učinkovitost i učinkovitost svojih zaposlenika, strateški i dugoročno unaprjeđuje vlastite ljudske potencijale te time osigurava kvalitetan i stručan ljudski potencijal za budućnost.

Centar mora biti generator i katalizator pozitivnih promjena u poduzetništvu kako na području općine Erdut tako i Osječko baranjske županije.

MISIJA

Misija daje odgovor na pitanje zbog čega PORC postoji, odnosno koje su osnovne zadaće PORC-a:

 • nove generacije usluga,
 • bolji oblici komunikacije svih dionika razvoja područja,
 • razvoj i umrežavanje poduzetnika, poduzetničkih potpornih institucija,
 • stvaranje novih projektnih ideja,
 • razvoj područja i ekonomskih aktivnosti na održiv način.

VIZIJA

Vizija odgovara na pitanje kakvi želimo biti:

Osigurati platformu za povećan broj ideja, resursa i znanja između poduzetnika, jedinice lokalne samouprave i opće populacije područja kroz nove oblike suradnje, održivi razvoj i potencijale fondova Europske unije, s posebnim naglaskom na edukaciju, zaštitu postojećih radnih mjesta i identifikaciju mogućnosti kreiranja novih radnih mjesta na području općine Erdut.

CILJEVI PORC-a ERDUT

PORC  treba biti prepoznat kao vrlo učinkovita potporna institucija koja kontinuirano uči i prilagođava se promjenama u okruženju, ali i kao društveno odgovorna institucija.

Stoga su ciljevi rada PORC-a:

 • unaprjeđenje i razvoj lokalnog, inovativnog poduzetništva s tendencijom jačanja poduzetničkih potencijala za dalji razvoj i privlačenje investicija na područje općine Erdut,
 • razvoj ruralnog prostora, poljoprivrede i kontinentalnog turizma na održiv način,
 • primjena znanja i osiguranje višeg nivoa kompetencija, vještina i sposobnosti zaposlenih u PORC-u Erdut,
 • jačanje intenziteta suradnje na svim poljima, umrežavanje poduzetnika, udruga, institucija.

Organizacijska struktura

Skip to content