EDU-BIZ.ER-Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem Poduzetničkog centra Erdut

EDU-BIZ.ER-Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem Poduzetničkog centra Erdut

KK.03.1.2.05.0017

Osnovni podaci nositelja: Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 1, 31226 DALJ

www.porc.opcina-erdut.hr

porc@opcina-erdut.hr

+385/31 590-296

Financirano iz programa/poziva:  EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničko  potpornih institucija (PPI)

Trajanje projekta: 01.04.2018.-31.07.2019.

Cilj projekta: Osigurati kvalitetu i učinkovitu pomoć poduzetnicima s područja općine Erdut, Osječko-baranjske, ali i Vukovarsko-srijemske županije s ciljem postizanja i učvršćivanja njihovog položaja na tržištu, te smanjenja rizika u mogućnostima pristupu uslugama i poslovnim znanjima ruralnih područja u odnosu na urbana i razvijena područja.

Glavne aktivnosti:

  1. EDU-BIZ.ER – USLUGE ZA MSP (informiranje poduzetnika, savjetovanje poduzetnika, usluga procjene vezano za procjenu dokumentacije, mentoring odobrenih projekata, Radionice za poduzetnike: Tko je tko – upoznajmo mlade poduzetnike iz okolice, od učenika do poduzetnika, nova usluga: Naruči poziv.
  2. Promidžba i vidljivost (baner, tabla na mjestu provedbe projekta, radio emisije, letak-katalog usluga, olovke).
  3. Upravljanje projektom i administracija (voditelj projekta: Bojana Orsić, administrator na projektu: Gordana Čer-Krnjaić.

Očekivani rezultati: Projektom se želi osigurati kvalitetna i učinkovita pomoć MSP-ovima.

Ciljne skupine: Poduzetnici s područja općine Erdut, ali i dijela Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (poduzetnici koji već sada koriste usluge Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut LRA d.o.o.

Učinak projekta na zajednicu:  Projektni prijedlog ima multiplikacijski efekt i primjenjiv je kako u manjim sredinama gdje su slične usluge nerazvijene, tako i na širem području s visokim postotkom nezaposlenih osoba. Projekat ima i sinergijski efekt i pridonosi umrežavanju tako što povezuje ključne dionike u rješavanju problema poslovanja, sposobnosti prepoznavanja prilika i preuzimanja rizika, vještine upravljanja idejom, projektom, timom i financijama.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost: 238.248,47 kn

Bespovratna sredstva: 174.176,35 kn

Vlastita sredstva za projekt: 30.737,02 kn