NAZIV PROJEKTA: EDU-BIZ.ER II – Pružanje usluga za MSP-ove putem Poduzetničkog centra Erdut

NAZIV POZIVA: Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

KOD POZIVA: KK.03.1.12.0011

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

NAZIV PRIJEVITELJA:  Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut LRA d.o.o.

PROJEKT JE FINANCIRAN: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICISKI FONDOVI U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU2014.-2020. Europski fond za regionalni razvoj.

  Ovim projektom je osmišljen sveobuhvatan sustav prijenosa informacija i pružanja temeljne podrške poduzetnicima, te doprinosi OPĆEM CILJU POZIVA: Osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj kroz PREDMET POZIVA: Pružanje usluga informiranja za MSP-ove, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Projekt se temelji na pružanju pravovremenih, točnih informacija koje su važan vid potpore kod osnivanja novih poduzeća, koja olakšavaju poslovanje  poduzeća ali i jačaju vidljivost Poduzetničkog centra Erdut kao institucije koja pruža potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva područja.

 OSNOVNI CILJ PROJEKT: Projektnim aktivnostima želi se doprinijeti bržem i boljem protoku informacija potrebnih poduzetnicima kod osnivanja novih ili kod poboljšanja rada postojećih poduzeća, te stvoriti bolje uvijete i povoljnije okruženje za rast i razvoj poduzetništva na ovom području.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • EDU-BIZ.ER KOŠNICA 
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

EDU-BIZ.ER KOŠNICA – grupa obuhvaća ključne aktivnosti koje su koncipirane tako da doprinose protoku informacija do krajnjeg korisnika – poduzetnika, (informiranje, EDU.BIZ-ER info, EDU.BIZ-ER Account, EDU.BIZ-ER O.P.G. akademija, EDU.BIZ-ER start, EDU.BIZ-ER caffe…..)

UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTARCIJA grupa aktivnosti obuhvaća zaposlene za potrebe provedbe projekta.

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST (tiskani mediji, elektronički, Internet, seminari, promotivni materijal…)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 455.729,14 HRK ; od čega 237.706,65 HRK sufinancirano sredstvima EU.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.04.2020.-01.08.2021.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:

e-mail: porc@opcina-erdut.hr;

031/590-296

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Skip to content