7.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O PODUZETNIŠTVU „ EU FONDOVI – IZAZOVI I PRILIKE „

Poduzetnički inkubator BIOS i Centar za poduzetništvo Osijek organizirali su sedmu Međunarodnu konferenciju o poduzetništvu „EU fondovi – izazovi i prilike“. Konferencija je održana u Osijeku, u Hotelu Osijek (petak) i Poduzetničkom inkubatoru BIOS (subota), u razdoblju od 18. 10. do 19. 10. 2013.

Poduzetničko razvojni centar općine Erdut bio je uz Poduzetnički centar Pakrac, HBOR I Osječko baranjsku županiju partner konferencije.

Teme konferencije bile su:

  • razvoj regije kroz suradnju lokalne samouprave, poduzetnika i potpornih institucija u prijavi i provedbi EU projekata
  • identifikacija problema koji se javljaju tijekom provedbe EU projekata te prijedloga za njihovo rješenje, kako bi se minimalizirao rizik neuspjeha u procesu prijave i provedbe
  • edukacija za osobe koje žele steći osnovna znanja o fondovima EU (Zašto EU projekti i kome su namijenjeni, Najava natječaja i primjeri EU projekata)
  • edukacija o koracima razrade, prijave i provedbe projekata na primjerima dobre prakse
  • povezivanje i poticanje gospodarske suradnje između poduzetnika, institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave i udruga
  • poticanje razmjene znanja
  • umrežavanje.

Bojana Orsić, mag.oec.

Skip to content