„Coffee house“ u Rumi i Apatinu

U okviru projekta S NET EU „Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina“ održane su još dvije aktivnosti „coofee house“ na kavu sa susjedom u općini Ruma i općini Apatin.

Kroz prezentacije predstavljeni su potencijali općina, gdje su suradnice Turističke organizacije Ruma ukazale na specifičnosti rumskog kraja sa naglaskom na spomenik prirode zaštićeno stanište bara Trskovača. Jovana Dimov iz Regionalne razvojne agencije Srem predstavila je prekogranični projekat  Evropske unije: „Doprinos poljoprivrede čistom okruženju i zdravoj hrani – Agri-conto-clean‟ koji zajedno realizuju Poljoprivredna škola iz Rume (Srbija) i Poljoprivredni fakultet iz Osijeka (Hrvatska).

U drugom dijelu programa predstavljen je primjer dobre prakse gde je predstavnica Centra za socijalni rad Ruma prezentovala rezultate projekta socijalne inkluzije za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Takođe, svoje aktivnosti prezentirali su i lokalne nevladine organizacije Centar za inicijative žena “RU-MA-DAM”  i  Udruženje za organsku hranu „VitaS‟.

Apatin je jedna od razvijenijih općina u Vojvodini i jedan od gradova koji je kroz projekte koje su realizovali uspjeli da urede kompletnu infrastrukturu u gradu, izgradili marinu Apatin, kao i novu gospodarsku zonu. Direktor Turističke organizacije gosp. Mile Đukić sve dionike je upoznao sa turističkim potencijalima, zatim sa poslovnim aktivnostima Javnog poduzeća putničko pristanište i marina Apatin. Dat je i primjer dobre prakse, a predstavljeni su i investicioni potencijali u Slobodnoj zoni.

Sve veće interesovanje za ovu vrstu aktivnosti  ukazuje i na potrebu različitih subjekata za boljim upoznavanjem sa potencijalnim projektnim partnerima, aktivnostima i stanjem u općinama , domaćinima, kako kroz interaktivne prezentacije tako i kroz neformalno druženje i razgovor uz kavu.

Jelena Eklemović

Skip to content