Edukacija ekoloških proizvođača na području Općine Erdut

Treći ciklus predavanja za ekološke proizvođače sa područja Općine Erdut održan je 20.10.2016. godine u KULTURNOM I ZNANSTVENOM CENTRU MILUTIN MILANKOVIĆ u Dalju. Edukaciju je održala HRVATSKA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA, a predavanje je dio zakonskih obveza koje eko proizvođači moraju ispuniti. Prema zakonu ekološki proizvođači su dužni tijekom godine pohađati obvezna predavanja u trajanju od 18 sati kako bi stekli potvrdu o istome. Potvrda o pohađanju predavanja i skupljenim satima je osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na poticaj u eko proizvodnji. Predavanje u trajanju od 18 sati je obveza za sve ekološke proizvođače koji su u prijelaznom periodu, dok proizvođači koji imaju certifikat moraju odslušati samo 6 sati predavanja.
Edukacije provodi Hrvatska poljoprivredna Savjetodavna služba, a financirana su u sklopu Mjere 1 pod nazivom PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA, a sve kao dio Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju, a posebice u ekološku proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje. Ovaj ciklus predavanja je izveden u trajanju od 6 sati sa temama; Biološka raznolikost, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Mjere zaštite u eko proizvodnji, Suzbijanje glodavaca, Suzbijanje puževa.
PODUZETNIČKO RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA u svom djelovanju između ostalog podržava razvoj ekološke poljoprivrede na našem području kao i ovakve inicijative i kojemu je obrazovanje, informiranje poljoprivrednika, te praćenje svjetskih trendova u poljoprivredi, jedan od ključnih elemenata za bavljenje upravo ovom proizvodnjom. Pored toga kao jedan od strateških ciljeva razvoja Općine Erdut je upravo razvoj poljoprivredne proizvodnje za koju naše područje ima pretpostavke. I tu posebno mjesto zauzima ekološka proizvodnja na manjim parcelama, te poticanje malih gospodarstava na bavljenje istom, kao jedna od osnovnih misija rada naše agencije.

PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT
LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.

Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Skip to content