Energetska obnova obiteljskih kuća

Povećanjem energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postižu se značajne financijske uštede

Obiteljska kuća, u smislu Programa energetske obnove obiteljskih kuća, je zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50 % bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima najviše tri stambene jedinice, izgrađena je na zasebnoj građevnoj čestici i građevinske je bruto površine manje ili jednake 600 četvornih metara.

Kako povećati energetsku učinkovitost

Energetska svojstva svoje kuće možete poboljšati boljom izolacijom vanjskih zidova, ugradnjom vanjske stolarije visokih izolacijskih svojstava, uvođenjem ekoloških prihvatljivog energenta i obnovljivih izvora energije, a u tu svrhu država vam daje bespovratna sredstva u visini od 40 do 80 % ukupne investicije, ovisno o području na kojem se obiteljska kuća nalazi. Povećanjem energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postižu se značajne financijske uštede; država osigurava energetsku stabilnost i neovisnost, a time i sigurnost opskrbe. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. Smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva, dovodi do smanjenja emisija ugljičnog dioksida što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva. Mjera povećanja toplinske izolacije ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.

Subvencije

Subvenciju možete dobiti samo za zakonito izgrađenu kuću, kojoj je više od 50 % bruto podne površine namijenjeno stanovanju, a ukoliko je u tijeku postupak ozakonjenja/legalizacije kuće, potrebno je taj postupak završiti tj. pribaviti rješenje o izvedenom stanju te se potom prijaviti Fondu za ostvarivanje prava na subvenciju. Subvencije dodjeljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Iznosi subvencija

Ovisno o području na kojem živite možete ostvariti subvencije u različitim iznosima:

  • bespovratna sredstva u visini 80 posto ukupne investicije – dobivate ih za energetsku obnovu kuća na područjima posebne državne skrbi, područjima prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode. Ukupan iznos poticaja može biti do 168.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 60.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 24.000 kn možete dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova

  • bespovratna sredstva u visini do 60 posto ukupne investicije – dobivate ih za energetsku obnovu kuća u brdsko planinskim područjima i područjima druge skupine otoka. Ukupan iznos poticaja može biti do 126.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 45.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 18.000 kn možete dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova

  • bespovratna sredstva u visini do 40 posto ukupne investicije – dobivate ih za energetsku obnovu kuća u svim ostalim područjima Hrvatske gdje ukupan iznos poticaja može biti do 84.000 kuna, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 30.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 12.000 kn možete dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekološki prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

Procedura prijave i rokovi

Nakon objave javnog poziva javljate se Fondu, a ovlašteni certifikator pregledava kuću te ukoliko ona udovoljava uvjetima zajedno sa vama kao vlasnikom popunjava potrebnu prijavu. Troškove usluge energetskog certifikatora snosi Fond. Na temelju energetskog pregleda zatim tražite detaljne ponude potencijalnih izvođača radova. Inicijalni energetski pregled kuće ne obavlja se za postavljanje fotonaponskih sustava. Umjesto toga, ovlašteni projektant izrađuje glavni projekt s troškovnikom. Pribavljena dokumentacija navedena u javnom pozivu dostavlja se na na adresu Fonda koji o njoj odlučuje i u roku od 45 dana donosi Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda.

Zahtjev za isplatu sredstava

Zahtjev za isplatu sredstava upućujete Fondu po završetku radova. Nakon što su radovi obavljeni, certifikator obavlja završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće koji se upućuje Fondu poštom uz svu ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom. Isplatu bespovratnih sredstva na račun certifikatora i izvođača radova, Fond obavlja u roku 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Sredstva se mogu isplatiti i na račun vlasnika kuće ako dostavite dokaz da ste podmirili sve opravdane troškove izvedenih radova.

Detaljan popis dokumentacije i uvjete za ostvarivanje prava na subvenciju propisuju se javnim pozivom koji možete pogledati na stranicama Fonda. http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

Više informacija možete saznati svakim radnim danom od 9 do 15 sati na besplatnom info telefonu Fonda 0800/200-170, ili upitom elektroničkom poštom na adresu: obiteljske-kuce@fzoeu.hr

Dodatne informacije: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja-energetska obnova obiteljskih kuća http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26533

Skip to content