JAVNI POZIV u sklopu programa “JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU”

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti- mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u područjima navedenim u članku 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Osječko-baranjske županije , koji su registrirani u RH, u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili investicijskom studijom, i koji ulažu na područje Osječko-baranjske županije. Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD -2007. (“Narodne novine” 58/2007). Pravo na jamstvo ne mogu ostvariti poduzetnici u teškoćama.

Dokumenti za preuzimanje:

Skip to content