KAKO REGISTRIRATI DOPUNSKU DJELATNOST NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA?

To je bilo osnovno pitanje na radionici održanoj 03.04. 3013. godine u općini Erdut. Predavanje je, ispred PODUZETNIČKO-RAZVOJNOG CENTRA,održala Bojana Orsić, mag.oec, direktorica centra. Kao poduzetnička potporna institucija, PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT ima jednu od osnovnih funkcija pružiti informacije poduzetnicima u pogledu novih zakona, normi i pravilnika koji se usklađuju sa zakonima EU. Kako je poljoprivreda strateška grana proizvodnje na našem području, akcenat se stavlja na informiranje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u pogledu novih zakona i pravilnika. Cilj ove radionice je bio u informiranju ciljane skupine-poljoprivrednih proizvođača o načinu registracije dopunskih djelatnosti na njihovim gospodarstvima. Ova radionica je proizašla objavom PRAVILNIKA O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA (NN 20/2013) kojim se propisuje:
  • vrsta dopunske djelatnosti na OPG-ima
  • način i uvjeti za obavljanje djelatnosti
  • uvjeti za upis u Upisnik dopunskig djelatnosti
Dodatak I ovog Pravilnika određuje vrstu dopunskih djelatnosti koje se mogu vršiti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Za obavljanje dopunske djelatnosti OPG mora ispunjavati i ostale uvjete sukladno posebnim propisima koji uređuju tu djelatnost. Dopunsku djelatnost može obavljati nositelj OPG-a ili član OPG-a uz suglasnost nositelja upisanog u Upisnik. Istio tako dopunska djelatnost se mora obavljati na zemljišti i/ili u objektima koje su nositelj ili članovi upisali u Upisnik OPG-a. Nositelj OPG-a mora imati odgovarajuću kvalifikaciju za obavljanje određene djelatnosti kako nalažu posebni uvjeti za određenu djelatnost. Dozvoljeni opseg dopunske djelatnosti određen je visinom ukupnog godišnjeg dohotka iz dopunske djelatnosti.Dozvoljeni prosječni godišnji dohodak iz dopunske djelatnosti ne smije biti veći od 50% od ukupnog dohotka na OPG-u. Upis u Upisnik se obavlja u područnim uredima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, s obzirom na prebivalište nositelja ili članova OPG-a(OSIJEK, Županijska 4.) i započinje ispunjavanjem zahtjeva. Svaku promjenu koja se odnosi na sadržaj Zahtjeva, nositelj ili član OPG-a je dužan prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od nastanka promjene ( to uključuje i prestanak gavljenja dopunskom djelatnosti). U POGLEDU KONTROLE DOPUNSKA DJELATNOST PODLIJEŽE SVIM INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA KAO I OSNOVNA DJELATNOST NA OPG-ima. Za sve detaljnije informacije o ovoj i drugoj tematici građani se mogu obratiti Poduzetničko-razvojnom centru općine Erdut, koji će im sa zadovoljstvom pružiti iste. dipl.ing.agr. Siniša Bulajić
Skip to content