KAKO ZADRŽATI MLADE U RURALNOM PROSTORU?

 Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR u suradnji s Udrugom za kreativni razvoj Slap, Gradom Belim Manastirom,  LAG-om Baranja i LAG-om Vuka-Dunav organizirali su Prvi Hrvatski ruralni parlament koji se održao u Baranji od 16. do 18. travnja 2015. Ruralni parlamenti su tematski susreti fokusirani na pitanja ruralnog razvoja, održavaju se u pravilu svake dvije godine, a organiziraju ih organizacije civilnog društva. Glavni sudionici su lokalni dionici – stanovnici lokalnih zajednica, OPG-ovi, poljoprivredni proizvođači, obrtnici, mali i srednji poduzetnici, zadrugari te predstavnici udruga vezanih uz ruralni razvoj. Ovogodišnji parlament je okupio više od 200 sudionika.

        Prvog dana održana je plenarna sjednica te sajam LAG-ova baranjskih OPG-ova uz bogatu gastro ponudu. Predstavljeni su i pobjednici natječaja za najbolje ideje i projekte zapošljavanja mladih u ruralnom prostoru, dok su tijekom ruralnog cafea razmijenjena stajališta o odabranim pitanjima ruralnog razvoja.  Drugog dana na dnevnom je redu bio razgovor s predstavnicima EU parlamenta, ministarstava i članovima EGSO-a, te tematske terenske radionice na osam lokacija. Tijekom održavanja Ruralnog parlamenta svi dionici su dobili priliku za promišljanje, izražavanje i upućivanje svojih ideja i prijedloga „prema gore“.

 

      Direktorica Poduzetničko-razvojnog centra gosp. Bojana Orsić bila je moderator na radionici u Baranji sa temom „Koja je uloga poslovnog sektora u zadržavanju mladih u ruralnom prostoru?“, dok je Kulturni i  znanstveni centar Milutin Milanković bio domaćin akademskoj zajednici na čelu sa prof. Danetom Pejnovićem, prof. Markom Kovačićem i prof. Majom Štambuk. Tema radionice je bila „Uloga akademske zajednice u razvoju ruralnih područja“. Svi dionici su aktivno sudjelovali u radionici i istaknuli probleme koji postoje u dosadašnjem obrazovnom sustavu sa predstavljanjem mogućih rješenja i načina stvaranja radnih mjesta u ruralnom prostoru.

 

      Prvi Hrvatski ruralni parlament zaključen je usvajanjem Deklaracije, koja će biti upućena donositeljima odluka na EU, nacionalnoj i lokalnim razinama. Deklaracija sažela glavne poruke, primjerice, kako raditi zajedno i kako ojačati glas “odozdo”.

 

Predložene su i sljedeće mjere:

 
  • međusektorskoj suradnji i partnerstvu treba dati veću ulogu u procesima odlučivanja na lokalnoj i regionalnoj razini,

  • u rješavanju pitanja ruralnog razvoja treba primjenjivati integralni pristup na svim razinama vodeći računa o raznolikosti ruralnih prostora Hrvatske,

  • razvoj sposobnosti dionika ruralnog razvoja na lokalnoj razini za aktivno uključivanje u procese osmišljavanja i provedbe lokalnih razvojnih planova.

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut d.o.o.

Jelena Eklemović, dipl.menadž. u turizmu

Skip to content