EKOLOŠKO EDUKATIVNA STAZA PORIĆ-II FAZA FORMIRANJA DUNAVSKE ŠETNICE OD ALJMAŠA DO ERDUTA – IZRAĐEN GLAVNI PROJEKT

Opći cilj projekta je zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa općine Erdut. Projektni prijedlog vezan za stazu PORIĆ dio je šire priče kojom općina Erdut nastoji povezati rijeku Dunav pješačkom stazom svoja dva mjesta Aljmaš i Erdut. Staza je nastavak već izgrađene staze pod nazivom Poučna staza značajnog krajobraza Erdut čiju je izgradnju financirala Svjetska banka. Činjenica je da ovakve prostore i prirodne ljepote potrebno približiti svim skupinama, djeci, mladima, ljubiteljima prirode, te ukazati na značaj očuvanja okoliša i života u skladu sa održivim razvojem zajednice. Projektna ideja dio je ukupnog plana općine Erdut da se predstavi MREŽOM ZELENIH PUTEVA koja će na prirodan, zdrav i edukativan način omogućiti svim potencijalnim dionicima da upoznaju ovaj dio Slavonije, ali i potaći razvoj turizma i omogućiti zapošljavanje dijela stanovništva. U ovoj fazi cilj je izraditi projektu dokumentaciju koja će omogućiti rad i nominaciju projekta na javne natječaje Europske unije. Studija krajobraznog uređena Ekološko-edukativne staze Porić izrađena je i sadrži elaborat i glavni projekt. U studiji su priložene i potrebne dozvole. Dalji koraci i aktivnosti su izrada Studije izvodivosti sa analizom troškova i koristi, zatim izrada projektnog prijedloga i kandidiranje na natječaj Europske unije, a sve u cilju pribavljanja financijskih sredstava za izgradnju šetnice. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije kroz POTPROGRAM II-PRIPREMA LOKALNIH PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA. Poduzetničko razvojni centar općine Erdut
Skip to content