Kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu

S ponosom naglašavamo da PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUTT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. kao partner sudjeluje na projektu „Kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu“-KOZMOS, koji se provodi na području općine Erdut točnije u osnovnoj školi Dalj. Projekt se financira u 100 %-tnom iznosu od 3.894.833,97 HRK, a sredstva dodjeljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije a projekt podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje 2014. – 2021. godine, u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva. Od navedenog iznosa 85% financira se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, dok se preostali iznos osigurava iz državnog proračuna.

Nositelj projekta je Osnovna škola Dalj a partneri su:

  1. PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o.
  2. KULTURNI I ZNANSTVENI CENTAR MILUTIN MILANKOVIĆ
  3. NANSEN DIJALOG CENTAR OSIJEK
  4. VEVEREC 91 d.o.o.-Park znanosti
  5. NANSEN AKADEMIJA, Norveška

Projekt traje 21 mjesec od 01.08.2022.-30.04.2024. godine.

    Projekt KOZMOS, unaprijedit će vještine STEM-a, IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te učenika (kroz edukacije, studijska putovanja, terenske nastave), modernizirati OŠ Dalj (nabavom opreme i uspostavom vanjske STEM učionice) i stvoriti mrežu suradnje (škole, poduzetnički centri, lokalna samouprava, udruge, ustanove) u Hrvatskoj i Norveškoj. Projekt će razvijati nove modele učenja i izvannastavne aktivnosti kojima će se dodatno jačati vještine učenika s naglaskom na učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Razvit će se i poduzetnički program „KOZMOS u Dalju“ koji će pomoći u unaprjeđenju STEM vještina učenika iz drugih dijelova Hrvatske.

    Projektom Kvalitetno Obrazovanje Za Modernu Osnovnu Školu – KOZMOS unaprjeđuju se kapaciteti Osnovne Škole Dalj jačanjem STEM vještina učitelja i drugih odgojno obrazovnih radnika i učenika.te opremanjem i modernizacijom infrastrukture škole.

    Projektom KOZMOS izjednačavaju se mogućnosti školovanja za djecu u ruralnoj, socijalno depriviranoj zajednici, te kroz kvalitetno i moderno obrazovanje pruža prilika sadašnjim i budućim učenicima OŠ Dalj za ostvarenje njihovih punih potencijala, a time i prilika za nastavak školovanja i zaposlenja u zanimanjima koja se razvijaju i tražena su na tržištu rada.

Projekt podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Skip to content