Legalizacija zgrada Erdut

Dana 17.12.2012. godine, u društvenom domu u Erdutu, održana je četvrta po redu radionica na temu “Legalizacija zgrada”. Početak radionice je zakazan u 18 sati i pri tome je zabilježen izniman odaziv građana. To pokazuje veliki interes građana Erduta za sređivanjem stanja na svojim česticama. Tome u prilog su išla mnogobrojna pitanja upućena predavačima. Mario Štimac, geodetski stručnjak je ispred tvrtke Geoprem iz Osijeka kao kompetentna osoba pojasnio odn. približio građanima pojmove- nelegalna građevina, akt o građenju, rješenje izvedenog stanja, itd. Nakon toga svoje izlaganje je, ispred Općine Erdut, imao Dragan Dokić, stručni suradnik za komunalne djelatnosti. On je pojasnio ulogu Općine Erdut u provođenju postupka legalizacije, kao jednu od karika u lancu institucija kojima se građani moraju obratiti. Radionica je, kao i sve do sadašnje, bila interaktivnog karaktera i postavljana su brojna pitanja koja su bila u smislu nedoumica kod ljudi. Sama inicijativa za ovakav tip radionica je iznova pozdravljena od strane građana. U Dalju, 18.12. 2012. dipl.ing.agr.Siniša Bulajić
Skip to content