Najaktualniji otvoreni natječaji EU fondova namijenjeni malim i srednjim poduzećima!

Pregled otvorenih aktualnih natječaja iz EU fondova namijenjenih malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. 1.Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su 1.500.000,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura, a maksimalni 750.000,00 eura. Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška, ali ne više od maksimalnog iznosa za pojedinu aktivnost. 2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su 3.000.000,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura, a maksimalni je:
  • 1.500.000,00 eura za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe);
  • 750.000,00 eura za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 eura;
  • 550.000,00 eura za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 eura.
3. Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni maksimalni iznos sredstava ove potpore je 3.500.000,00 eura. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000,00 eura, a najviša vrijednost može iznositi 1.000.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. 4. Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta (PoC6) Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za sufinanciranje pretkomercijlanih aktivnosti inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa prema procedurama Programa provjere inovativnog koncepta. Ciljevi ovog javnog poziva su:
  • omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije;
  • povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa;
  • smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja inovativnog koncepta do razvoja i komercijalizacije proizvoda;
  • omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj;
  • stvoriti temelje za otvaranje „spin-off“ poduzeća sa sveučilišta i znanstvenih instituta odnosno pomoći znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište;
  • kreiranje zalihe kvalitetnih inovativnih projekata s visokom razinom spremnosti za daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju.
Ukupni budžet za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva planiran je u iznosu od ukupno 16.000.000,00 HRK u okviru proračunske aktivnosti A767029 Drugi projekt tehnologijskog razvoja. Najmanji iznos sredstava je 35.000,00 HRK, a najveći 350.000,00 HRK. 5. Podrška politici za rast u području unutarnjeg tržišta: Studija izvodljivosti koja se odnosi na stvarnu provedbu zajedničkog postupka prekogranične nabave od strane javnih kupaca iz različitih država članica Opći cilj ove studije je ocijeniti izvodljivost provedbe zajedničkog postupka prekogranične nabave od strane javnih naručitelja ili središnjeg tijela za nabavu koje se nalazi u različitim državama članicama, a koje obuhvaća upraviteljske, pravne i organizacijske aspekte. Izvršitelj će pružiti preporuke o tome kako rješavati te izazove, kao i akcijski plan/smjernice za provedbu sličnih projekata od strane drugih kupaca. Ukupni maksimalni iznos sredstava po ovom Pozivu je 130.000,00 eura.
Skip to content