NAJAKTUALNIJI OTVORENI NATJEČAJI

  1. Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ Predmet natječaja je modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva. Ukupna sredstva javne potpore iznose 30.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijave je do 15. studenoga 2016. godine.
  2. Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ Predmet natječaja je modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika i obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Ukupna sredstva javne potpore iznose 30.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a najviša 700.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijave je do 15. studenoga 2016. godine.
  3. Natječaj za program Eurostars 2 Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu. Prihvatljiva aktivnost je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi. Najviša vrijednost financiranja je 200.000,00 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.
  4. Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Predmet natječaja je dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva te pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost je 100.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijave je do 17. listopada 2016. godine.
  Izvor: EU projekti info
Skip to content