Nove aktivnosti u projektu „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ – pilot projekt

Navedenim projektom utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja. Kao opći cilj se navodi jačanje ponude profesionalnih usluga diljem RH putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te omogućio ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima. Uslugama i informacijama.    Tim BOND vrijedno radi na uspostavi Mreže poduzetničkih potpornih institucija te na provedbi projektnih aktivnosti pilot projekta „Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija putem HAMAG-BICRO-a“.    U sklopu rada Mreže razvit će se  5 programa u obliku novih pilot usluga, koje će članovi Mreže nuditi svojim krajnjim korisnicima – poduzetnicima. Kako bi Mreža imala dobre temelje za učinkovito funkcioniranje, razvoj novih usluga u Mreži povezan je s drugim projektnim aktivnostima – s razvojem trening sustava i održavanjem edukacija za zaposlenike PPI-a. Pilot usluge koje će se razviti su sljedeće:
 1. Standardizacija pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika
 2. Razvoj mreže mentora (usluga definirana projektnom dokumentacijom)
 3. Decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a – olakšan pristup informacijama
 4. Dijagnostički alat za PPI-eve (pomoć pri savjetovanju poduzetnika)
 5. Pilot-usluga usmjerena na osobe s invaliditetom (usluga definirana projektnom dokumentacijom).
Ovim putem predstavlja se prva pilot usluga i osmišljeni trening sustav.

PILOT-USLUGA: STANDARDIZACIJA PRUŽANJA USLUGE SAVJETOVANJA PODUZETNIKA POČETNIKA

   Kako bi se osiguralo da svi članovi Mreže na standardiziran i strukturiran način pružaju uslugu savjetovanja poduzetnika početnika, u sklopu ove pilot usluge razvit će se priručnik koji će sadržavati sve potrebne upute za obavljanje ove usluge. Preduvjet za uspješno pružanje usluge savjetovanja svakako je strukturiranje znanja koje zaposlenici PPI-eva već imaju te stjecanje novih znanja učenjem na primjerima iz prakse. U tu svrhu osmišljen je 5-dnevni program edukacija koji će biti organiziran u 10 modula koji pokrivaju sljedeće tematske cjeline:
 1. Uvod u poslovno planiranje
 2. Istraživanje tržišta
 3. Strategija nastupa na tržištu
 4. Marketing
 5. Uvod u prodaju i prodajne tehnike
 6. Pravna podrška
 7. Predviđanje (forecasting)
 8. Knjigovodstvo i financijska kontrola
 9. Poslovne operacije
 10. Metodologija provedbe treninga.
Polaznici navedenog programa bit će obavezni stečeno znanje prenijeti kolegama u svojim institucijama zaduženim za pružanje usluge savjetovanja poduzetnicima. Također, polaznici navedenog edukacijskog programa moći će ostvariti pravo da postanu treneri u Mreži BOND.

Edukacija će se održati u periodu od 06. do 10. svibnja 2019. godine.

SPECIJALISTIČKE EDUKACIJE – POSLOVANJE PODUZETNIKA U FAZI RASTA I RAZVOJA

Uz program edukacija osmišljen u svrhu standardizacije pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika, osmišljene su i edukacije iz područja poslovanja poduzetnika u fazi rasta i razvoja. Ovaj program bit će organiziran kao set specijalističkih, jednodnevnih edukacija specifično prilagođenih potrebama članova Mreže BOND, a sukladno provedenoj analizi. Namjera je proširiti znanja zaposlenika PPI-a kroz niz posebno prilagođenih edukacija, a naglasak će također biti stavljen na stjecanje novih znanja učenjem kroz primjere iz prakse. Program specijalističkih edukacija pokriva sljedeće cjeline:
 1. Pravni oblici poduzetništva i zakonodavni okvir
 2. Izrada poslovnih planova i budžeta
 3. Napredno financijsko izvještavanje
 4. Organizacija rada nabave i logistike na primjeru proizvodnog poduzeća
 5. Organizacija rada proizvodnje, planiranje i mjerenje rezultata
 6. Organizacija rada prodaje, planiranje i mjerenje rezultata
 7. Upravljanje rastućom tvrtkom (procesi i odluke)
 8. Organizacija poslovanja tvrtke
 9. Strateško upravljanje prodajom
 10. Strateško poslovno planiranje i analiza financijskih rezultata
 11. Unaprjeđenje poslovnih procesa
 12. Digitalni marketing
 13. Operativni marketinški procesi
 14. Istraživanje tržišta i analiza potrošača.

Edukacije će se održati u periodu od 15. svibnja do 15. srpnja 2019. godine.

PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.
Skip to content