NOVE MOGUĆNOSTI JAVLJANJA NA PROGRAM KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG GOSPODARSTVA MINISTARSTVA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske provodi program kojim se dodjeljuju bespovratna sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva. Ciljevi programa su: razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda, povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama, povećanje prosječne potrošnje po danu boravka,  povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja, umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini i unapređenje međunarodne prepoznatljivosti. Ciljevi su usklađeni sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine. Tko sve može koristiti ova bespovratna sredstva? Korisnici su:
  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
  • fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova. Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela: – 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora – ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove. Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2016. i 2017. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema ugovorenim rokovima. Neprihvatljivi su troškovi: PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV), porez na dohodak, prirez, troškovi zaposlenika (plaće), kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.), kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora, kamate na dug, operativni troškovi održavanja objekata, izdaci i ostali neprihvatljivi troškovi. Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 10. travnja 2017. godine (navedeni datum je zadnji rok predaje na poštu, ili u pisarnicu Ministarstva). Sretno! Bojana Orsić, mag.oec.
Skip to content