OBAVIJEST POSJEDNICIMA SVINJA

Temeljem Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 51/07), obveza svakog posjednika je da dojavi brojno stanje svinja na svojem gospodarstvu. Dojava brojnog stanja svinja dostavlja se Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji u Zagrebu, na za to predviđenom obrascu koji se nalazi u sredini Registra svinja na gospodarstvu, te se isti šalje poštom ili na način da se brojno stanje svinja upiše u Jedinstveni registar domaćih životinja, koji je dostupan na web stranicama Hrvatske poljoprivredne agencije na slijedećem linku:

http://stoka.hpa.hr/posjednik/login.aspx?ReturnUrl=/posjednik/psdHome.aspx

Ulaskom na link aplikacija traži unos serijskog broja kartice gospodarstva te pin code. Nakon toga se otvara obrazac prijave, te se u isti upisuju podaci o brojnom stanju svinja.

Izrada ove aplikacije ima za cilj olakšati način slanja podataka u Hrvatsku poljoprivrednu agenciju, te ubrzati postupak dostave brojnog stanja svinja svakog pojedinog gospodarstva.

U godišnju dojavu brojnog stanja svinja upisuje se stanje svinja na gospodarstvu na dan 1. prosinac tekuće godine. Rok prijave je od 01. do 15. prosinca.

U Dalju, 04.12.2014.

PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR

OPĆINE EDRUT

Skip to content