ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

U općini Erdut održan drugi ciklus predavanja iz područja Održive uporabe pesticida. Predavanje je održano dana 16. i 17.11.2015. godine u Dalju u prostoriji općinske vijećnice. Na izobrazbi je sudjelovalo 24 osobe sa područja općine Erdut i šire koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kako je krajnji rok za izobrazbu i stjecanje potvrde 26.11.2015. poslije čega više neće biti mogućnosti za izobrazbu, nakon iskazanog interesa održana je ponovo edukacija. Koordinaciju provedbe radionica vršio je PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE EDRUT kao potporna institucija. Pri tome se napominje veoma važna činjenica da je Općina Erdut podržala program edukacija kroz sufinanciranje troškova provedbe u iznosu od 50% od dogovorene cijene za poljoprivrednike sa područja općine Erdut. Sredstva za sufinanciranje su osigurana iz namjenskih sredstava u poljoprivredi koja su sastavni dio općinskog proračuna i kao takva se kroz ovakve i slične programe ponovo vraćaju u poljoprivredu.
Provođenje edukacija izvršili su ovlašteni predavači iz učilišta KONTROL BIRO iz Zagreba, koji posjeduju licencu Ministarstva poljoprivrede.
Svi poljoprivredni proizvođači koji uspješno polože ispit stječu uvjerenje o položenom ispitu odnosno završenoj izobrazbi. Nakon toga poljoprivrednici dobivaju svoje iskaznice sa kojima mogu kupovati zaštitna sredstava kod ovlaštenih distributera i prodavača.
Osnovni cilj koncepta Održive uporabe pesticida je praćenje kretanja zaštitnih sredstava te njihove aplikacije u poljoprivredi kao i neposredni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Pri tome se nastoji ustrojiti mehanizam kretanja zaštitnih sredstava na tržištu Republike Hrvatske koji će biti strogo kontroliran i sa što manjim štetnim utjecajem na zdravlje ljudi.
Pored već spomenutog cilja koncepta Održive uporabe pesticida jedan od ciljeva je praćenje kretanja štetnih tvari te njihovog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi i životinja.
Kako je općina Erdut većim dijelom pod zaštićenim područjem sam koncept održive uporabe pesticida se u potpunosti uklapa u jedan od pravaca razvoja i načela očuvanja okoliša za koji se općina Erdut zalaže.

U Dalju,18.11.2015. Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Skip to content