PARTNERSKI SASTANAK PROJEKT SLOVAKE.EU-KRAKOW

Direktorica Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut, Bojana Orsić i asistent na projektu, Siniša Bulajić od 15. do 18. 09. sudjelovali su na trećem partnerskom sastanku projekta Slovake.eu, u Krakowu u Poljskoj. Cilj projekta je učenje manje zastupljenih europskih jezika, u konkretnom slučaju Slovačkog jezika. Internet portal tj. njegova platforma nastala je na osnovu međunarodnog projekta „lernu“, internetskog portala za učenje esperanta. Projekt je financiran iz Life Long Learning programa – K2-jezici, a na njemu sudjeluju partneri iz 7 zemalja EU (Slovačka, Njemačka, Poljska, Mađarska, Hrvatska, Litva i Francuska). Glavna uloga Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut je prevođenje web stranice na hrvatski jezik, kako bi u sljedeće dvije godine i hrvatskom govornom području bilo omogućeno samostalno učenje slovačkog jezika putem ovog internetskog portala. Pridruženi partner na projektu je i Slovački centar za kulturu Našice. Na sastanku u Krakowu se raspravljalo o tijeku dosadašnjih aktivnosti, što je učinjeno, te o problemima provedbe projekta. Razgovaralo se i o planiranim aktivnostima i njihovoj implementaciji za sljedeći period, šestomjesečnim izvještajima i sugestijama. Idući partnerski sastanak će biti održan u Francuskoj u Parizu u svibnju 2015. Više o internet portalu možete pročitati na stranici http://slovake.eu/hr/intro. Poduzetničko razvojni centar općine Erdut Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Galerija slika

Skip to content