„Poljoprivrednici ponovo u školskim klupama“

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT
„Poljoprivrednici ponovo u školskim klupama“

Program edukacije poljoprivrednih proizvođača na temu „Održiva uporaba pesticida“, na području općine Erdut, proveden je u periodu od 18.-23.02.2015. U pomenutom periodu održana su dva ciklusa trodnevnih predavanja u mjestima Bjelo Brdo i Dalj. Pri tome se napominje činjenica da je odaziv na predavanje bio veoma velik i da je istom  pristupilo oko 200 poljoprivrednih proizvođača sa područja naše općine.
Održiva uporaba pesticida kao koncept je prihvaćena i  podržana u Republici Hrvatskoj na svim razinama poljoprivredne proizvodnje, a ona obuhvata korištenje pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe tih sredstava na zdravlje ljudi i na okoliš, te  poticanje integrirane zaštite bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima. Pri tome su zakonskim i podzakonskim aktima propisani:

  • uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, uvjeti za ovlaštenje predavača, vrste i tijek izobrazbe, izdavanje potvrda i iskaznica te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu,
  • uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja (distributeri),vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja se proizvode, uvoze, izvoze, skladište, stavljaju na tržište i primjenjuju,
  • uvjeti kojima moraju udovoljavati profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja,
  • uvjeti za stavljanje u promet uređaja za primjenu pesticida,
  • uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za pregled, sadržaj pregleda, znak te druge pojedinosti vezane uz obvezni redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida u uporabi,
  • posebni postupci uporabe i ograničenja uporabe sredstava za zaštitu bilja,
  • pokazatelji rizika, izvještavanje i razmjena informacija i
  • drugi uvjeti, zahtjevi, obveze i pojedinosti kojima se omogućava stvaranje okvira za održivu uporabu pesticida

Zakonom je raguliran rok izobrazbe svih poljoprivrednih proizvođača na državnoj razini, a on je do kraja studenog 2015.

Kako provedena edukacija nije obuhvatila sve poljoprivredne proizvođače sa našeg područja ističe se mogućnost ponovnog provođenja predavanja, a obzirom na iskazani interes.

Provođenje edukacija na području općine Erdut izvršili su ovlašteni predavači iz učilišta KONTROLBIRO iz Zagreba, koji posjeduju licencu Ministarstva poljoprivrede. Koordinaciju provedbe radionica vršio je PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE EDRUT kao potporna institucija. Pri tome se napominje veoma važna činjenica da je Općina Erdut podržala  program edukacija kroz sufinanciranje troškova provedbe u iznosu od 50% od dogovorene cijene za svakog poljoprivrednika. Sredstva za sufinanciranje su osigurana iz namjenskih sredstava u poljoprivredi koja su sastavni dio općinskog proračuna i kao takva se kroz ovakve i slične programe ponovo vraćaju u poljoprivredu.

Program edukacija su činila trodnevna predavanja te samo polaganje ispita iz održive uporabe pesticida. Svi poljoprivredni proizvođači koji uspješno polože ispit dobijaju uvjerenje o položenom ispitu odnosno završenoj izobrazbi. Nakon toga poljoprivrednici dobivaju svoje iskaznice sa kojima mogu kupovati zaštitna sredstava kod ovlaštenih distibutera i prodavača.
Pored već pomenutog cilja koncepta Održive uporabe pesticida jedan od ciljeva je praćenje kretanja štetnih tvari te njihovog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi i životinja.

Općina Erdut kao jedinica lokalne samouprave, te Poduzetnički centar, kao potporna institucija podržavaju ovakve inicijative i ističu važnost zaštite okoliša i sredine u kojoj živimo. Jer samo savjesnim ponašanjem možemo očuvati našu sredinu zdravom a time i ugodnom za život.

U Dalju, 24.02.2015.

Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.

Galerija slika

Skip to content