PORC LRA PREDSTAVIO SVOJE AKTIVNOSTI NA 10. SAJMU CVIJEĆA I SEOSKOG TURIZMA U DALJ PLANINI

U subotu 23.04. 2016. održan je tradicionalni Sajam cvijeća i seoskog turizma u Dalj planini. Posjetitelji su mogli uživati u kulturno-umjetničkom programu i bogatoj eno-gastro ponudi. Nikolina Opšić predstavila je aktivnosti Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut lokalne razvojne agencije, a zaposlenici komunalnog poduzeća Čvorkovac promovirali su načine kompostiranja u domaćinstvu. Sajam je organiziran u sklopu 8. Dana vina, turizma i cikloturizma Osječko-baranjske županije, a organizator sajma je Turistička zajednica općine Erdut.   Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. Nikolina Opšić, osoba na stručnom osposobljavanju
Skip to content