PORC započeo sa provedbom još jednog u nizu europskih projekata

Provođenje europskog projekta Slovake.eu započelo je u Bratislavi, u sjedištu nositelja projekta. Na prvom susretu održanom od 27. do 30. studenog 2013. predstavilo se svih devet partnera iz ukupno sedam zemalja – Slovačke, Njemačke, Francuske, Mađarske, Češke, Poljske i Hrvatske. Nositelj projekta predstavio je projekt i podijeljena su zaduženja do slijedećeg sastanka, koji će se održati početkom travnja u Vilniusu, u Litvi. Dionici projekta detaljno su upoznati sa propisima vezano za budžet i alatima za prevođenje sadržaja već postojeće web stranice. Vodila se rasprava o načinima diseminacije, izboru propagandnog materijala, načinu izvještavanja i komunikacije među partnerima. U svrhu međusobnog komuniciranja otvorena je na stranica http://wiki.slovake.eu.

Glavna uloga Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut, hrvatskog partnera, na ovom projektu je prevođenje sadržaja web stranice na hrvatski jezik, kako bi u slijedeće dvije godine i hrvatskom govornom području bilo omogućeno samostalno učenje slovačkog jezika putem ovog internetskog portala.

Osim na slovačkom jeziku, sadržaj stranice je dostupan na engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom, poljskom, ruskom, litvanskom, češkom, mađarskom te esperantu na adresi www.slovake.eu.

NADLEŽNO UGOVORNO TIJELO: Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizualne i kulturne politike – EACEA , Lifelong Learning Programm – PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv projekta: SLOVAKE.EU

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca – početak 01.11.2013.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 530.768,00 Eura

PLANIRANA SREDSTVA ZA HRVATSKE PARTNERE – PORC ERDUT: 42.128,00 Eura

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Edukácia@Internet,
 • Studio GAUS,
 • Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov – Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského,
 • Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences,
 • AhojSlovakia – Jezyk Slowacki, Research Institute for Linguistics,
 • Hungarian Academy of Sciences,
 • Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut – Entrepreneurship and Development Center of Erdut Municipality,
 • Vilniaus universitetas,
 • French National Institute of Oriental Languages and Civilizations

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

 1. Prvi sastanak u Slovačkoj
 2. Završni sastanak u Mađarskoj
 3. Prijevremeni izvještaj
 4. Završni izvještaj
 5. Detaljni plan za izradu web stranice
 6. Ankete među postojećim korisnicima www.slovake.eu
 7. Detaljne smjernice za sadržaj i strukturu web stranice
 8. Sučelje za timski rad
 9. Sastanak partnera u Litvi – Određivanje sadržaja i strukture web stranice
 10. Poboljšanje sadržaja jezičnog tečaja (razine A1 i A2) i informacijskih sekcija
 11. Sadržaj jezičnog tečaja (razina B1 i B2)
 12. Prijevod web stranice na jezike partnera
 13. Sastanak partnera u Poljskoj – Stvaranje sadržaj web stranice
 14. Test verzija poboljšane web stranice
 15. Sustav za upravljanje sadržajem i povezivanje sa sučeljem medijske knjižnice
 16. Sadržaj interaktivne e-učenje medijalne knjižnice
 17. Interaktivna e-učenje medijalna knjižnica
 18. Testno izvješće
 19. Web stranica www.slovake.eu – potpuno nova verzija
 20. Sastanak partnera u Francuskoj – Testiranje i diseminacija
 21. Popis riječi i izgovor
 22. Prijevod popisa riječi
 23. E-učenje riječnik – aplikacija za mobitele
 24. Evaluatorski mehanizmi
 25. Interni evaluatorski izvještaj
 26. Izvješće vanjskog nadzora
 27. Materijali za diseminaciju
 28. Propagandni materijali
 29. Sudjelovanje na jezičnim i / ili obrazovnim sajmovima
 30. Članci i intervjui
 31. Diseminacijska kampanja na socijalnim mrežama
 32. Strategija korištenja

Prezentacija

dr. sc. Sandra Kralj Vukšić
suradnik na projektu

Skip to content