Predstavljanje Udruženja lokalnih razvojnih agencija

Dana 05. svibnja 2016. godine, u suradnji Razvojne agencije grada Dubrovnika i Razvojne agencije grada Vukovara, održano je predstavljanje Udruženja lokalnih razvojnih agencija ALDA. Na sastanku su sudjelovali predstavnici lokalnih razvojnih agencija Vukovarsko – srijemske i Osječko – baranjske županije te druge Poduzetničke potporne institucije i razvojni dionici (LAG-ovi, poduzetnički centri i dr.). Direktorica Razvojne agencije grada Dubrovnika DURA-e, Andrea Novaković predstavila je razloge osnivanja Udruženja ALDA te aktivnosti koje su obilježile inicijativu do sada. U dosadašnjem radu lokalnih razvojnih agencija utvrđen je niz problema i prepreka s kojima se lokalne razvojne agencije susreću u svom radu. Kroz inicijativu Udruženje ALDA umrežavanjem se stvaraju  mogućnosti za razvoj, kako lokalnih razvojnih agencija tako i gradova i mjesta u kojima djeluju i koje razvijaju. Na sastanku je predstavljena inicijativa Razvojne agencije Vukovar za pokretanje portala za lokalne agencije u obliku e-aplikacije koji bi imao višestruku ulogu te bi olakšao rad lokalnih agencija.
Skip to content