PREGLED AKTIVNIH NATJEČAJA

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

 • Rok za prijavu: 31.05.2016.
 • Iznosi sredstava: 3.160.000 EUR

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP

 • Rok za prijavu. 31.12.2016.
 • Iznosi sredstava: 3.035.000 EUR

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA INOVATORIMA KOJI RAZVIJAJU I PROMOVIRAJU INOVACIJE ZA PODUZETNIČKO KORIŠTENJE

 • Rok za prijavu: 30.05.2016.
 • Iznosi sredstava: 5.326 EUR

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU IZ EPFRR ZA DODJELU POTPORE „Za razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRAVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

 • Rok za prijavu: 03.06.2016.
 • Iznosi sredstava: 27.960.676 EUR

TRAJNO OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

 • Rok za prijavu: 31.12.2019.
 • Iznosi sredstava: 99.623.415 EUR

INTERREG CENTRAL EUROPE-2

 • Rok za prijavu: 23.06.2016.
 • Iznosi sredstava: 90.000.000 EUR

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

 • Rok za prijavu: 15.07.2016.
 • Iznosi sredstava: 17.000.000 EUR

POZIV ZA IZRADU STUDIJE GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

 • Rok za prijavu: 21.06.2016.
 • Iznosi sredstava: 200.053 EUR

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA PROJEKATA PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO – Projektna komponenta II: Fond za ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

 • Rok za prijavu: 01.09.2016.
 • Iznosi sredstava: 2.500.000 EUR

PROMICANJE ODRŽIVOG KORIŠTENJA PRIRODNE BAŠTINE U NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE

 • Rok za prijavu: 31.12.2017.
 • Iznosi sredstava: 50.624.027 EUR

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA  2014.-2018. ZA  MJERU RESTRUKTUIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

 • Rok za prijavu 16.05.2016.
 • Iznosi sredstava: 3.000.000 EUR

POZIV NA DOSTAVU PRIJAVA U OGRANIČENOM POSTUPKU ODABIRA PODRUČJA ZA PROVEDBU MEHANIZAMA INTEGRALNIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZAM)

 • Rok za prijavu: 15.07.2016.
 • Iznosi sredstava: 345.351.269 EUR

ERASMUS+-KLJUČNA AKTIVNOST 3: PODRŠKA REFORMI POLITIKE – Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

 • Rok za prijavu: 30.05.2016.
 • Iznosi sredstava: 13.000.000 EUR

PRVI POZIV NA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

 • Rok za prijavu: 31.05.2016.
 • Iznosi sredstava: 26.528.785 EUR

PRVI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INTERREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2014.-2020.

 • Rok za prijavu: 01.07.2016.
 • Iznosi sredstava: 15.009.809 EUR

POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI I PRISTUPA BOLNIČKE SKRBI ZA RANJIVE SKUPINE

 • Rok za prijavu: 31.12.2019.
 • Iznosi sredstava: 15.833.501 EUR

PRVI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  INTERREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2014.-2020.

 • Rok za prijavu: 10.06.2016.
 • Iznosi sredstava: 25.016.349 EUR

POTPORA ZA DISTRIBUCIJU NENACIONALNIH EUROPSKIH FILMOVA-PROGRAM AUTOMATSKE POTPORE ZA KINEMATOGRAFE

 • Rok za prijavu: 01.08.2016.
 • Iznosi sredstava: 20.200.000 EUR

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 2016.-PROGRAM ERASMUS+

 • Rok za prijavu: 04.10.2016.
 • Iznosi sredstava: 1.871.10.000 EUR

PODMJERA 4.3.  „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 • Rok za prijavu: 07.06.2016.
 • Iznosi sredstava: 3.500.000

PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

 • Rok za prijavu: 31.12.2016.
 • Iznosi sredstava: 18.436.100 EUR

MODERNIZACIJA, UNAPRJEĐENJE I PROŠIRENJE INFASTRUKTURE STUDENTSKOG SMJEŠTAJA ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 • Rok za prijavu: 30.06.2020.
 • Iznosi sredstava: 123.495.000 EUR
Skip to content