PREGLED NAJAKTUALNIJIH OTVORENIH NATJEČAJA

1. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
Cilj natječaja je dodjela potpore korisnicima za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, nastalim na područjima s proglašenom elementarnom nepogodom nakon 1. siječnja 2014. godine.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 10.000.000,00 HRK.

2. Horizon2020: Poziv za razvoj tehnologije za poboljšanje elektrolize prilikom distribucije vodika (FCH-02.2-2015)
Opći cilj je razvoj tehnologije za poboljšanje elektrolize prilikom distribucije vodika. Specifični cilj uključuje razvoj elektrolize od 100 do 500 kW za pružanje mrežnih usluga; Optimizaciju sustava i komponenti prilikom djelomičnog opterećenja od 20% do 120%;Optimizacija sustava i komponenti za vrlo dinamičan rad; Ramp-up stope manje od 2 sekunde od 20% do 100% nominalne snage, warm start-up, cold start-up, standby stanje (maksimalno 5% nominalne snage u standby stanju); Dizajn kontrolnog sustava kako bi se poboljšala interakcija s rešetkom i obnovljivim sustavima energije.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 123.000.000,00 eura.

3. Horizon2020: Poziv za razvoj tehnologije za odvajanje vodika iz nisko koncentriranog vodikovog strujanja (FCH-02.5-2015)
Opći cilj ovog poziva je razviti tehnologiju kojom se vodik odvaja od prirodnih plinova ili vodikove smjese. Uobičajeni sustavi za odvajanje vodika namijenjeni su prvenstveno visoko koncentriranim vodikovim strujanjima. Sustavi za odvajanje vodika iz strujanja niskokoncentriranih vodikom trenutno su skupi i neučinkoviti ili smanjuju pritisak plina i samim time njegovu vrijednost. Tehnologije za razdvajanje vodika moraju biti razvijene ili poboljšane kako bi vodik izvučen iz strujanja vodikom nisko koncentriranih bio gospodarski atraktivan i energetski učinkovit.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 123.000.000,00 eura.

4. Program Potpore Akcija (PSA) za Inteligentne Transportne Usluge za Ceste (MOVE/C3-2015)
Opći cilj projekta je omogućiti TEN-T infrastrukturi bolju opremljenost odgovarajućim komponentama u skladu s prometnom politikom EU-a u području ITS-a (Inteligentnih prometnih sustava), posebice Direktive 2010/40/EU i njenih delegiranih uredbi. Naime, Inteligentni transportni sustavi za ceste u trans-europske prometne mreže mogu vitalno doprinijeti multimodalnosti transportnog sustava, poboljšanju sigurnosti na cestama, smanjenju emisije ugljičnog dioksida poticanjem optimizacije korištenja infrastrukture i učinkovitosti prometne aktivnosti za oboje, i putnike i teret. Oni također otvaraju nove mogućnosti za korisnika usluga te teže postizanju kontinuirane mobilnosti.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 2.000.000,00 eura.

5. Javni poziv mjere potpore za ribolov malih razmjera (MARE/2014/04)
Opći cilj projekta je omogućiti TEN-T infrastrukturi bolju opremljenost odgovarajućim komponentama u skladu s prometnom politikom EU-a u području ITS-a (Inteligentnih prometnih sustava), posebice Direktive 2010/40/EU i njenih delegiranih uredbi. Naime, Inteligentni transportni sustavi za ceste u trans-europske prometne mreže mogu vitalno doprinijeti multimodalnosti transportnog sustava, poboljšanju sigurnosti na cestama, smanjenju emisije ugljičnog dioksida poticanjem optimizacije korištenja infrastrukture i učinkovitosti prometne aktivnosti za oboje, i putnike i teret. Oni također otvaraju nove mogućnosti za korisnika usluga te teže postizanju kontinuirane mobilnosti.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 2.000.000,00 eura.

6. Javni poziv za potporu nacionalnim projektima obostrano priznate Europska kartice za osobe s invaliditetom i pripadajućih beneficija
Opći cilj poziva je omogućiti priznavanje statusa invaliditeta i dodjelu povezanih pogodnosti te olakšavanje osobama s invaliditetom pravo na slobodno kretanje putem stvaranja jedinstvenog europskog modela kartice za osobe s invaliditetom koji će bit priznat na razini Europske unije.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 eura.

7. Javni poziv za EU-mreže koje djeluju u području prava osoba s invaliditetom pod Okvirnim partnerskim sporazumom 2015.-2017.
Opći cilj je poticati aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu u skladu s Europskom strategijom za osobe s invaliditetom. Pritom je prepoznato osam prioritetnih područja; dostupnost, sudjelovanje, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravlje i vanjska akcija.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 eura.

8. Javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti u 2015. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Opći cilj projekta je omogućiti lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 eura.

9. Natječaj za program Eurostars 2 – međunarodna suradnja malih i srednjih poduzetnika
Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja, potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika, te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 eura.

10. Javni natječaj za dodjelu potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika
Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 2.6. Potpore internacionaliziranju poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Cilj mjere je internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika, odnosno povećanje konkurentnosti za lakši pristup međunarodnome tržištu, povećanje poslovnih rezultata i očuvanje i/ili stvaranje novih radnih mjesta.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 10.000.000 kuna.

11. Studija o tržišnom natjecanju i ishodima na tržištu u sektoru telekoma
Cilj ugovora je utvrditi, kvantificirati i objasniti, na temelju valjane ekonomske teorije i ekonometrijskih tehnika, utjecaj tržišnog natjecanja, kako je izmjereno putem različitih pokazatelja tržišnog natjecanja, na ishode na tržištu u sektoru telekoma.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 415.000,00 eura.

12. Distribucija dodane vrijednosti ekološkog prehrambenog lanca
Predmet nabave je usluga izrade Studije kojom se istražuje kako je dodana vrijednost ekološke proizvodnje raspoređena duž lanca opskrbe hranom i do koje mjere koristi poljoprivrednim proizvođačima. Glavni cilj ovog istraživanja je identificirati i analizirati raspodjelu dodane vrijednosti u organskom lancu opskrbe u Europskoj uniji.
Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 250.000,00 eura.

Skip to content