RADIONICA „I JAGODU I JABUKU I JOŠ SVAŠTA IMA MOJA BAŠTA“

Općina Erdut započela je sa provedbom projekta „Zelena, zdrava i čista moja općina Erdut“. Cilj je potaknuti i educirati građanje, a prije svega djecu i mladež na popularan način o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju, te podići svjest javnosti o važnosti održivog razvoja i aktivnog sudjelovanja građana u sustavu gospodarenja otpadom. U okviru projekta planirano je provesti tri radionice koje su nazvane Zelene radionice, sa kojima će se promovirati zaštita okoliša u osnovnim školama i vrtićima, te putem Daljskih novosti i lokalnih radio stanica, štampanjem brošura i letaka sa jasnim uputama o razvrstavanju otpada.

Dana 23.10.2014. održana je prva radionica u dječjem vrtiću „Mali princ“ u Dalju. Tema radionice bila je zdrav način prehrane i promicanje zdravog načina življenja. Dijete treba da usvaja pozitivne prehrambene navike od najranije dobi i u razdobljima kad raste i razvija se. Na današnjoj radionici učili smo šta je to voće, a šta povrće i šta je zdravo jesti . Jabuke, sokove od jabuke i povrće za ovu radionicu nabavili smo od lokalnih ekoloških proizvođača, te ovim putem podstičemo i lokalne ekološke proizvođače. Mala obiteljska gospodarstva imaju nezamejenjivu ulogu u osiguravanju kvalitete prehrane, unaprijeđenju kvalitete života, održivom upravljanju prirodnim resusrsima, zaštiti okoliša i postizanju održivosti.

Poduzetničko razvojni centar se ukljucio u provedbu ovog projekta, bez finansijskog angažmana, s obzirom da nam je bitna ekološka komponenta, kao i održivi razvoj zajednice.Radionicu su provodile zaposlenice Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut Jelena Eklemović i Milica Jeremić.

Zahvaljujemo se Dječjem vrtiću „Mali Princ“ i njihovoj ravnateljici gospođi Marijani Karpati na suradnji i pomoći pri provedbi radionice „I jagodu i jabuku i još svašta ima moja bašta“.

Projekt financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poduzetničko razvojni centar općine Erdut

Jelena Eklemović, dip. menadžer u turizmu

Galerija slika

Skip to content